ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΙΣΤΟΡΙΚΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ιστορία Επιμελητηρίου
14/02/2013
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπόψει το άρθρον 1 του νόμου 184,

ως ετροποποιήθη δια του Ν.Δ. της 2 Νοεμβρίου

1923 «περί τροποποιήσεως του νόμου 184 κλπ»,

προτάσει του Υμετέρου επί της Εθνικής Οικονο-

μίας Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Εγκρίνομεν την ίδρυσιν περιφερειακού Επιμελη-

τηρίου εν Δράμα με περιφέρειαν την του ομωνύμου

νομού. Τον αριθμόν των μελών του Συμβουλίου

ορίζομεν εις δώδεκα: ήτοι έξ εκ της κατηγορίας

των εμπόρων, δύο εκ της των βιομηχάνων και

τέσσαρα εκ της τάξεως των επαγγελματιών και

βιοτεχνών. Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεται η

δημοσίευσις και εκτέλεσις του παρόντος.

Εν Αθήναις τη 18 Σεπτεμβρίου 1926.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

 

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός Α. Πρέκας».

 

Το Επιμελητήριο Δράμας Κατά την ενενηντάχρονη περίπου πορεία του, ενταγμένο αρμονικά στον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό ιστό της περιοχής, ακολούθησε τη μοίρα αυτού του φίλεργου και πολύπαθου λαού.

 Υπήρξε συμπαραστάτης και βοηθός των ανθρώπων της προσφυγιάς του 1922, του Μεσοπολέμου, της κατοχής και βασικός μέτοχος στην μεταπολεμική ανασυγκρότηση της χώρας στο Νομό.

 Μετείχε ενεργά στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και δραστηριοτήτων και εντάχθηκε στις ραγδαία αναπτυσσόμενες χώρες της Ευρώπης, μετά τη δεκαετία του 1960.

 Η ανατολή του 21ου αιώνα βρήκε το Επιμελητήριο έτοιμο για πρωτοποριακή συμμετοχή σε όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις στον επιχειρηματικό τομέα με τα 5.000 περίπου μέλη του.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα


 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ