αρχική σελίδα
Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Κοινοποίηση Διαγωνισμών
12/07/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ
Share |

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισμού για τη Σύναψη Σύμβασης
Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη, στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016
∆ιακήρυξη υπ ́ αριθμ. 2/2018 Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού
Διακήρυξη Β ́ Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 70
Περίληψη της με αριθμ. 57/2018 Διακήρυξης
Ανακοίνωση Διακήρυξης - Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Δημοσίευση Ανακοίνωσης Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ. 22/18
Συμβάσεις μη Αμυντικού Υλικού
Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Συσσιτίου ΓΚΤΕΔ
Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Νωπών Ιχθυηρών και Οστρακοειδών
Συνοδευτική Φόρμα Υποβολής προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη
Συνοδευτική Φόρμα ∆ιακήρυξης υπ ́ αριθμ. 2/2018

 

Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Επενδυτικά Προγράμματα
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Έλεγχος Εγκυρότητας Πιστοποιητικού
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα