αρχική σελίδα
Πέμπτη, 20 Σεπτεβρίου 2018
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Κοινοποίηση Διαγωνισμών
12/07/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ
Share |

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη, στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016
Συνοδευτική Φόρμα ∆ιακήρυξης υπ ́ αριθμ. 2/2018
Περίληψη της με αριθμ. 57/2018 Διακήρυξης
Ανακοίνωση Διακήρυξης - Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Συμβάσεις μη Αμυντικού Υλικού
Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Συσσιτίου ΓΚΤΕΔ
Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Νωπών Ιχθυηρών και Οστρακοειδών
Δημοσίευση Ανακοίνωσης Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ. 22/18
Συνοδευτική Φόρμα Υποβολής προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη
∆ιακήρυξη υπ ́ αριθμ. 2/2018 Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού
Διακήρυξη Β ́ Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 70
∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισμού για τη Σύναψη Σύμβασης

 

Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Επενδυτικά Προγράμματα
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Έλεγχος Εγκυρότητας Πιστοποιητικού
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα