ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  RSS 2.0 

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (14/12/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (07/12/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού αερολιμένων

Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού αερολιμένων Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (30/11/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης

Προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (29/11/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης  ..... (28/11/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (27/11/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια πετρελαιοειδών

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης - ελαιολιπαντικών και υδραυλικών υγρών Επισυνάτεται η περίληψη  ..... (27/11/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (23/11/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (20/11/2018)

περισσότερα »

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 2019» Δείτε τα συνημμένα αρχεία  ..... (20/11/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (19/11/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (15/11/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια βασικών ειδών καθαρισμού

Προμήθεια βασικών ειδών καθαρισμού Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (14/11/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (08/11/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (06/11/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (31/10/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια αλεύρων αρτοποιίας

Προμήθεια αλεύρων αρτοποιίας Επισυνάπτεται η περίληψη  ..... (26/10/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (25/10/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (19/10/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (18/10/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη προμήθειας υγειονομικού υλικού

Προκήρυξη προμήθειας υγειονομικού υλικού Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (17/10/2018)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς ελαστικών

Ζήτηση προσφοράς ελαστικών Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο  ..... (17/10/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (15/10/2018)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Οκτωβρίου 2018

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Οκτωβρίου 2018 Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο  ..... (15/10/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί για προμήθεια Γραφικής Ύλης και Πετρελαίου Θέρμανσης

Διαγωνισμοί για προμήθεια Γραφικής Ύλης και Πετρελαίου Θέρμανσης Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο  ..... (05/10/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (04/10/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων - Ελαιολιπαντικών για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Ν.Π. για το έτος 2019

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων - Ελαιολιπαντικών για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Ν.Π. για το έτος 2019. Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (02/10/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (29/09/2018)

περισσότερα »

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του έργου JOP Black Sea Basin 2014-2020: TEAWAY

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του έργου JOP Black Sea Basin 2014-2020: TEAWAY (Οι δρόμοι του Τσαγιού) Επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος  ..... (29/09/2018)

περισσότερα »

Συλλογή προσφορών

Συλλογή προσφορών Δείτε τα συνημμένα αρχεία  ..... (24/09/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (22/09/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμού

Κοινοποίηση διαγωνισμού Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (10/09/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας σετ τρυπανιού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 96/2018 Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο ..... (06/09/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός Προμήθειας Πετρελαίου Θέρμανσης

Διαγωνισμός Προμήθειας Πετρελαίου Θέρμανσης Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (06/09/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (05/09/2018)

περισσότερα »

Ζήτηση Προσφοράς για την προμήθεια ειδών σίτισης του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Ζήτηση προσφοράς για την προμήθεια ειδών σίτισης του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας. Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο...... (30/08/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία ..... (29/08/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

(28/08/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (28/08/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 04/2018

Διακήρυξη διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 04/2018 για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (Catering) Δείτε το παρακάτω συνημμένο αρχείο..... (16/08/2018)

περισσότερα »

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού "Προμήθεια 175 Η/Υ και οθονών και 15 επιπλέον οθονών".   Δείτε το παρακάτω συνημμένο αρχείο...... (14/08/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί στο Ιράκ

Διαγωνισμοί στο Ιράκ Δείτε το παρακάτω συνημμένο αρχείο..... (14/08/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών  Δείτε τα παρακάτω συνημμένα αρχεία..... (13/08/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας Νωπών Οπωροκηπευτικών

Διαγωνισμός προμήθειας Νωπών Οπωροκηπευτικών  Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (08/08/2018)

περισσότερα »

Διεθνής Διαγωνισμός Λιμένος Ασντόντ υπ'αριθμ. 2842/ΤΖ/18 - Φ.1931/ΑΠ 303/7.8.18

Διεθνής Διαγωνισμός Λιμένος Ασντόντ υπ'αριθμ. 2842/ΤΖ/18 - Φ.1931/ΑΠ 303/7.8.18 Αγαπητά μέλη, Λάβαμε την ακόλουθη ενημέρωση από την Ελληνικη Πρεσβεία στο Ισραήλ την οποία αποστέλλω προς ενημέρωση σας. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλώ απευθυνθείτε στο Εμπορικό Τμήμα της Ελληνικής Πρεσβείας.   Φιλικά, Ρίτα Λεβή   ..... (08/08/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για την Προμήθεια Ειδών Διατροφής

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για την Προμήθεια Ειδών Διατροφής Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (03/08/2018)

περισσότερα »

Ματαίωση Υπηρεσιών σίτισης δομής φιλοξενίας Προσφύγων Κουτσόχερου Λάρισας

Ματαίωση Υπηρεσιών σίτισης δομής φιλοξενίας Προσφύγων Κουτσόχερου Λάρισας Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (01/08/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών  Δείτε τα παρακάτω συνημμένα αρχεία..... (01/08/2018)

περισσότερα »

Περίληψη της με αριθ. 06/2018 Διακήρυξης Συνοπτικού Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Περίληψη της με αριθ. 06/2018 διακήρυξης συνοπτικού επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού. Δείτε το σχετικό συννημένο αρχείο...... (31/07/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (30/07/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (25/07/2018)

περισσότερα »

Ζήτηση Προσφοράς Ταξί

Ζήτηση ημερήσιας προσφοράς για την μετακίνηση με ταξί τεσσάρων ΑμεΑ Δείτε το σχετικό συννημένο..... (24/07/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (23/07/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών (19/07/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Σύμβασης και Μελέτη Δήμου Δοξάτου

Διακήρυξης Σύμβασης και Μελέτη Δήμου Δοξάτου Δείτε το σχετικό συννημένο..... (18/07/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (16/07/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμού ΥΠΑ

Κοινοποίηση διαγωνισμών ΥΠΑ Δείτε τα σχετικ συνημμένα αρχείαα..... (16/07/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ

Διαγωνισμός προμήθειας  ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο ..... (16/07/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (12/07/2018)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Ιουλίου 2018

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Ιουλίου 2018  Δείτε τα παρακάτω συννημένα. (11/07/2018)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για είδη ένδυσης και υπόδησης προσωπικού ΠΧΠ Δράμας

Ζήτηση προσφοράς για είδη ένδυσης και υπόδησης προσωπικού ΠΧΠ Δράμας Δείτε το σχετικό συνημμένο άρχειο ..... (05/07/2018)

περισσότερα »

Αίτημα Συνεργασίας από Επιχείρηση

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας αναζητά επιχειρήσεις που μπορεί να ενδιαφέρονται για την αγορά βύσσινου. Η Αρκαδία, όπως είναι γνωστό, είναι από τους βασικούς παραγωγούς βύσσινου στην Ελλάδα. Αν έχετε επιχειρήσεις που μπορεί να ενδιαφέρονται για αγορά βύσσινου, παρακαλώ ενημερώστε μας ή προωθήστε το αίτημα στις ίδιες τις επιχειρήσεις.  Τα στοιχεία επικοινωνίας του Συνεταιρισμού είναι τα ακόλουθα: Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας"Η ΕΝΩΣΗ"28ης Οκτωβρίου 8, Τρίπολη 221..... (02/07/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (28/06/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών  Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (26/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας παστεριωμένου γάλατος

Διαγωνισμός προμήθειας παστεριωμένου γάλατος Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (25/06/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (20/06/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία ..... (18/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας ειδών ιματισμού

Διαγωνισμός προμήθειας ειδών ιματισμού Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (13/06/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (12/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός ειδών υπόδησης σπουδαστών ΣΣΑΣ

Διαγωνισμός ειδών υπόδησης σπουδαστών ΣΣΑΣ Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (11/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας αναλώσιμων υλικών εργαστηρίων

Διαγωνισμός  προμήθειας αναλώσιμων  υλικών  εργαστηρίων Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (11/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας φαρμακευτικού υλικού

Διαγωνισμός προμήθειας φαρμακευτικού υλικού Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (11/06/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (05/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός Προμήθειας Υλικού Cylinder

Διαγωνισμός Προμήθειας Υλικού Cylinder Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (04/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας Αεροπορικού Καυσίμου JΕΤ–Α1

Διαγωνισμός προμήθειας Αεροπορικού Καυσίμου JΕΤ–Α1 Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (04/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός Προμήθειας Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP)

Διαγωνισμός Προμήθειας Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP) Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (04/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας Κιτ αναβάθμισης υλικού AHRU από AH – 800 σε LCR – 100 και υλικού AHRU τύπου LCR –100

Διαγωνισμός προμήθειας Κιτ αναβάθμισης υλικού AHRU από AH – 800 σε LCR – 100 και υλικού AHRU τύπου LCR –100  Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (04/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας 906 Ειδών Υλικών των Αφών CL

Διαγωνισμός προμήθειας 906 Ειδών Υλικών των Αφών CL  Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχεϊο..... (04/06/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας κατεψυγμένων αλιευμάτων

Διαγωνισμός προμήθειας  κατεψυγμένων αλιευμάτων Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (31/05/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (30/05/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας ελαστικών Βουλκανισμού Αρβυλών Masterbatch

Διαγωνισμός προμήθειας ελαστικών Βουλκανισμού Αρβυλών Masterbatch Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (29/05/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας φίλτρων αιμοκάθαρσης τεχνητού νεφρού

Διαγωνισμός προμήθειας φίλτρων αιμοκάθαρσης τεχνητού νεφρού Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (29/05/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας Εσωτερικών Επενδύσεων Χιτωνίου Στολής Ασκήσεων

Διαγωνισμός προμήθειας Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (24/05/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί Πολεμικού Ναυτικού

Διαγωνισμοί Πολεμικού Ναυτικού Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο ..... (22/05/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (22/05/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας ιατρικών αερίων

Διαγωνισμός προμήθειας ιατρικών αερίων  Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (22/05/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών σίτισης

Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών σίτισης Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (22/05/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός Προμήθειας Πέντε (5) Σκαφών RHIB

Διαγωνισμός Προμήθειας Πέντε (5) Σκαφών RHIB Δείτε το σχετικ συνημμένο αρχείο..... (22/05/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός Νοσοκομείου Φλώρινας

Διαγωνισμός Νοσοκομείου Φλώρινας Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (16/05/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών

Διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (15/05/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κυλικείου

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κυλικείου Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο  ..... (15/05/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την κατασκευή Μονάδος Αφαλάτωσης στο Ισραήλ

Διαγωνισμός για την κατασκευή Μονάδος Αφαλάτωσης στο Ισραήλ  Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο  ..... (15/05/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί στο Ιράκ

Διαγωνισμοί στο Ιράκ Δείτε τα σχετικά συνημένα αρχεία..... (14/05/2018)

περισσότερα »

Μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών διατροφής έξι παραρτημάτων

Μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών διατροφής έξι παραρτημάτων Δείτε το σχετικό συνημένο αρχείο..... (14/05/2018)

περισσότερα »

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός μετατροπέα συχνοτήτων για παροχή ηλεκτρικής ισχύος σε πολεμικά πλοία στη Ν. Μεγίστη

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός μετατροπέα συχνοτήτων για παροχή ηλεκτρικής ισχύος σε πολεμικά πλοία στη Ν. Μεγίστη Δείτε τα σχετικά συνημένα αρχεία ..... (10/05/2018)

περισσότερα »

Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισµού

Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισµού Δείτε το σχετικό συνημένο αρχείο..... (10/05/2018)

περισσότερα »

Μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών με σκοπό την κάλυψη αναγκών υποστήριξης Μειωτήρων

Μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών με σκοπό την κάλυψη αναγκών υποστήριξης Μειωτήρων Δείτε το σχετικό συνημένο αρχείο..... (09/05/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων

Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση  αγροτεμαχίων  Δείτε το σχετικό συνημένο αρχείο..... (08/05/2018)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας για τη σίτιση των φοιτητών του πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας για τη σίτιση των φοιτητών του πανεπιστημίου Πελοποννήσου Δείτε το σχετικό συνημένο αρχείο..... (08/05/2018)

περισσότερα »

Διενέργειας του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

Διενέργειας του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Δείτε το σχετικό συνημένο αρχείο    ..... (08/05/2018)

περισσότερα »

Προκηρύξεις διαγωνισμών Ιράκ

Προκηρύξεις διαγωνισμών Ιράκ Δείτε το σχετικό συννημένο αρχείο.    ..... (04/05/2018)

περισσότερα »

Ζήτηση Προσφοράς για την προμήθεια ελαστικών

Ζήτηση Προσφοράς για την προμήθεια ελαστικών Δείτε το σχετικό συνημένο αρχείο    ..... (03/05/2018)

περισσότερα »

Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

   Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Δείτε τα σχετικά συνημένα αρχεία    ..... (03/05/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών  Δείτε τα σχετικά συνημένα αρχεία ..... (02/05/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια Υλικών για Κάλυψη Άμεσων και Επιτακτικών Αναγκών Α/Γ τ. ΣΑΜΟΣ

Προμήθεια Υλικών για Κάλυψη Άμεσων και Επιτακτικών Αναγκών Α/Γ τ. ΣΑΜΟΣ Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (30/04/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών  Δείτε τα σχετικά συνημένα αρχεία     ..... (27/04/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού  Δείτε το σχετικό συννημένο αρχείο..... (26/04/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών  Δείτε τα σχετικά συννημένα αρχεία..... (26/04/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συννημένα αρχεία..... (24/04/2018)

περισσότερα »

Πρόσκληση για την ασφάλιση του Επιμελητηρίου

Πρόσκληση για την ασφάλιση του Επιμελητηρίου Δείτε τα σχετικά συννημένα αρχεία     ..... (23/04/2018)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για την ετήσια συντήρηση των τοπικών κλιματιστικών μονάδων των δύο κτιρίων του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Ζήτηση προσφοράς για την ετήσια συντήρηση των τοπικών κλιματιστικών  μονάδων των δύο κτιρίων του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας Δείτε τα σχετικά συννημένα αρχεία     ..... (23/04/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια εγκατάστασης αυτόματων πωλητών

Προμήθεια εγκατάστασης αυτόματων πωλητών Δείτε τα σχετικά συννημένα αρχεία   ..... (19/04/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συννημένα αρχεία    ..... (19/04/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Δείτε τα σχετικά συννημένα αρχεία   ..... (17/04/2018)

περισσότερα »

Εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο    ..... (13/04/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού

Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού  Δείτε το σχετικό συννημένο αρχείο     ..... (12/04/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού Δείτε τα σχετικά συννημένα αρχεία    ..... (12/04/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία    ..... (10/04/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια νωπών οπωρολαχανικών

Προμήθεια νωπών οπωρολαχανικών Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο..... (10/04/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία..... (05/04/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (03/04/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (02/04/2018)

περισσότερα »

Ζήτηση Προσφοράς για προμήθεια φιαλών υγραερίου

Ζήτηση Προσφοράς για προμήθεια φιαλών υγραερίου Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο  ..... (29/03/2018)

περισσότερα »

Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης και Σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων

Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης και Σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης  ..... (27/03/2018)

περισσότερα »

Ανάδειξη αναδόχου Ραφής Στολών - Πηλικίων - Θερινών Παντελονιών Μαθητών - Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών

Ανάδειξη αναδόχου Ραφής Στολών - Πηλικίων - Θερινών Παντελονιών Μαθητών - Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών. Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης  ..... (27/03/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (23/03/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (22/03/2018)

περισσότερα »

Ανάθεση Υπηρεσιών Αποκομιδής Μεταφοράς και Διάθεσης των Επικίνδυνων Αποβλήτων

Ανάθεση Υπηρεσιών Αποκομιδής Μεταφοράς και Διάθεσης των Επικίνδυνων Αποβλήτων Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης  ..... (22/03/2018)

περισσότερα »

Ανάθεση Εργασιών Καθαριότητας

Ανάθεση Εργασιών Καθαριότητας Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης  ..... (22/03/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (18/03/2018)

περισσότερα »

Ορφανοτροφείο Προσωρινός Διαγωνισμός Τροφίμων

Ορφανοτροφείο Προσωρινός Διαγωνισμός Τροφίμων Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (14/03/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (12/03/2018)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Μαρτίου 2018

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία-Τεύχος Μαρτίου 2018 Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο  ..... (09/03/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (07/03/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο  ..... (06/03/2018)

περισσότερα »

Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου των Υπηρεσιών Καθαριότητας

Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου των Υπηρεσιών Καθαριότητας. Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης  ..... (06/03/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης  ..... (05/03/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια υγειονομικού υλικού και πανών ακράτειας

Προμήθεια υγειονομικού υλικού και πανών ακράτειας Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης  ..... (05/03/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (01/03/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια «καυσίμων» για τις ανάγκες του Δήμου Δοξάτου και των νομικών του προσώπων

Προμήθεια «καυσίμων» για τις ανάγκες του Δήμου Δοξάτου και των νομικών του προσώπων Επισυνάπτεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  ..... (28/02/2018)

περισσότερα »

Αναβάθμιση ή προμήθεια λογισμικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Αναβάθμιση του υφιστάμενου ή προμήθεια νέου λογισμικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Επισυνάπτεται η περίληψη  ..... (28/02/2018)

περισσότερα »

Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου των Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων

Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου των Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων. Επισυνάπτεται η περίληψη δικακήρυξης  ..... (28/02/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (26/02/2018)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς ειδών σίτισης

Ζήτηση προσφοράς ειδών σίτισης Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο  ..... (23/02/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια Υπερηχοτομογράφου Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών-Διαγωνισμός 02/18/ΓΕΝ/Ε2

Προμήθεια Υπερηχοτομογράφου Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών-Διαγωνισμός 02/18/ΓΕΝ/Ε2 Επισυνάπτεται η περίλήψη διακήρυξης  ..... (22/02/2018)

περισσότερα »

Τελική Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων

Τελική Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Επισυνάπτεται η διακήρυξης  ..... (22/02/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (20/02/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (16/02/2018)

περισσότερα »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4

Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία  ..... (16/02/2018)

περισσότερα »

Συντήρηση και επισκευή οχημάτων έτους 2017

Συντήρηση και επισκευή οχημάτων έτους 2017 Επισυνάπτεται η πρόσκληση  ..... (15/02/2018)

περισσότερα »

Πρεσβεία της Ελλαδος στο Ισραήλ: Προμήθεια διαχωριστικού αυτόματου τηλεσκοπικού διαχωριστή με διπλό ανυψωτήρα

1. Σας αποστέλλουμε υπερ-συνδέσμους, από οποίους μπορείτε να προβείτε σε λήψη ενημερωτικού υλικού και εγγράφων, αναφορικά με τον υπ' αριθμ. 3/18 διεθνή διαγωνισμό 3/18 για την προμήθεια διαχωριστικού αυτόματου τηλεσκοπικού διαχωριστή με διπλό ανυψωτήρα (Supply of Separating Twin Lift Automatic Telescopic Spreader) από την Εταιρία Λιμένος της Χάϊφα (Haifa Port Ltd).  2. 31/01/2018 Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού.     19/03/2018 12:00 Τελευταία ημερομηνία υποβολής.   3. Με τη συγκεκριμ..... (14/02/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια ΚΙΤ αναβάθμισης υλικού AHRU

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση  ..... (07/02/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια διαχωριστικού αυτόματου τηλεσκοπικού διαχωριστή με διπλό ανυψωτήρα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛHNIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ –ΤΕΛ ΑΒΙΒ Γραφείο Οικονομικών και Eμπορικών Υποθέσεων TOWER BUILDING 3 Daniel Frisch Str.,16th floor, 64731 Tel Aviv, Israel τηλ: +972-3-605.52.99*φαξ : +972-3-695.13.29 Πληροφορίες: K. Κουρούμαλος, Γραμματέας Ο.Ε.Υ. Α' Αξιότιμοι Κύριοι, 1. Σας αποστέλλουμε υπερ-συνδέσμους, από οποίους μπορείτε να προβείτε σε λήψη ενημερωτικού υλικού και εγγράφων, αναφορικά με τον υπ' αριθμ. 3/18 διεθνή διαγωνισμό 3/18 για την προμήθεια διαχωριστικού αυτόματου τηλεσ..... (07/02/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ

Προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (02/02/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ

Προμήθεια ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (02/02/2018)

περισσότερα »

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης Επισυνάπτεται η πρόσκληση  ..... (01/02/2018)

περισσότερα »

Πραγματοποίηση εργασιών για την ενεργοποίηση του Θεραπευτικού Τμήματος Θαλάμου Ιωδίου του εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του 424 ΓΣΝΕ

Πραγματοποίηση εργασιών για την ενεργοποίηση του Θεραπευτικού Τμήματος Θαλάμου Ιωδίου του εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του 424 ΓΣΝΕ Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (01/02/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (31/01/2018)

περισσότερα »

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιριακών εγκαταστάσεων

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιριακών εγκαταστάσεων Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (31/01/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια 84 Μ.Τ. (42 Μ.Τ. Ανά Έτος) Παρασκευασμένων Φαγητών Χωρίς Κρέας

Προμήθεια 84 Μ.Τ. (42 Μ.Τ. Ανά Έτος) Παρασκευασμένων Φαγητών Χωρίς Κρέας Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (31/01/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού για την μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη έργου για την ολοκληρωμένη αστική και τουριστική ανάπλαση του Δήμου Αγ. Σαράντα

Προκήρυξη διαγωνισμού για την μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη έργου για την ολοκληρωμένη αστική και τουριστική ανάπλαση του Δήμου Αγ. Σαράντα Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (31/01/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια Παγωτών

Προμήθεια Παγωτών Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (31/01/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια υλικών FAN COILS

Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (19/01/2018)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σχέδια Βελτίωσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σχέδια Βελτίωσης Επισυνάπτεται η πρόσκληση  ..... (19/01/2018)

περισσότερα »

Παροχή υπηρεσιών Τραπεζοκόμων και Μαγείρων

Παροχή υπηρεσιών Τραπεζοκόμων και Μαγείρων Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (19/01/2018)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία: Τεύχος Ιανουαρίου 2018

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία: Τεύχος Ιανουαρίου 2018 Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο  ..... (16/01/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (12/01/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια ογδόντα φορητών υπολογιστών

Προμήθεια ογδόντα (80) φορητών υπολογιστών Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (09/01/2018)

περισσότερα »

Αποκομιδή, μεταφορά, διάθεση και υπηρεσίες επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων

Αποκομιδή, μεταφορά, διάθεση και υπηρεσίες επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (09/01/2018)

περισσότερα »

Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, λιπαντικών και πρόσθετων

Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, λιπαντικών και πρόσθετων Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (09/01/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (08/01/2018)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (29/12/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (20/12/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (18/12/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (13/12/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – επισκευής τεσσάρων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών

Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – επισκευής τεσσάρων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. Επισυνάπτεται η Διακήρυξη  ..... (12/12/2017)

περισσότερα »

Καθαρισμός χώρων και επιφανειών του Νέου Κρατικού Αερολιμένα, ΠΑΡΟΥ (ΚΑΠΑ)

Συνοπτικός Διαγωνισμός για τον καθαρισμό χώρων και επιφανειών του Νέου Κρατικού Αερολιμένα, ΠΑΡΟΥ (ΚΑΠΑ) Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (08/12/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης  ..... (07/12/2017)

περισσότερα »

Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο

Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο. Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (05/12/2017)

περισσότερα »

Ανάδειξη αναδόχου «Διακίνησης/μεταφοράς (Freight Forwarder) των αεροπορικώς μεταφερομένων υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και αντιστρόφως»

Ανάδειξη αναδόχου «Διακίνησης/μεταφοράς (Freight Forwarder) των αεροπορικώς μεταφερομένων υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και αντιστρόφως» Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός  ..... (05/12/2017)

περισσότερα »

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο  ..... (01/12/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Αυτόματων Πωλητών

Προκήρυξη για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Αυτόματων Πωλητών Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (01/12/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (30/11/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (29/11/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη για την μεταφορά μίας Οπτικής Ίνας, την προμήθεια και την εγκατάσταση μίας Οπτικής Ίνας και την προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού

Διακήρυξη για την μεταφορά μίας Οπτικής Ίνας, την προμήθεια και την εγκατάσταση μίας Οπτικής Ίνας και την προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης  ..... (24/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - Εταιρείας/Γραφείου Διοργάνωσης Συνεδρίων για το 27ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων

Διενέργεια ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 για την επιλογή Εταιρείας/Γραφείου Διοργάνωσης Συνεδρίων (PCO) για τη διοργάνωση του  27ου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Επισυνάπτονται δύο σχετικά αρχεία, τα οποία αφορούν το 27ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων  ..... (24/11/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (23/11/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (21/11/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια έξι (6) οχημάτων τύπου JEEP-SUV (CPV 34113100-3)

Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (16/11/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια ανταλλακτικών

Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (16/11/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ (cpv 33171000-9 Διατάξεις Αναισθησίας και Ανάνηψης)

Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (16/11/2017)

περισσότερα »

Αποσφράγιση προσφορών για διαγωνισμούς του ΕΚΑΒ

Αποσφράγιση προσφορών για διαγωνισμούς του ΕΚΑΒ Δείτε το συνημμένο  ..... (10/11/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη Τυνησιακού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για Προμήθεια Μπαταριών

Προκήρυξη Τυνησιακού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για Προμήθεια Μπαταριών Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (10/11/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια στρατιωτικών σκύλων φρούρησης

Προμήθεια στρατιωτικών σκύλων φρούρησης Επισυνάπτεται η ανακοίνωση  ..... (10/11/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια ενός επαγγελματικού στεγνωτηρίου ρούχων

Επισυνάπτεται η περίληψη  ..... (09/11/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (08/11/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια και εγκατάσταση Μακροσκοπικής Τράπεζας επεξεργασίας ιστοπαθολογικών παρασκευασμάτων

Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (06/11/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών (CPV 34300000-0), την συντήρηση και επισκευή (CPV 50112000-3)

Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (02/11/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια - αντικατάσταση κουφωμάτων

Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (02/11/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (01/11/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (24/10/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (23/10/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια Ενός (1) Σκάφους Τύπου Rhib (Μετά Μηχανής) σε Ρόλο Medevac

Δείτε τα συνημμένο αρχείο  ..... (19/10/2017)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης επιλογής αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων, για την κάλυψη αναγκών των της Π.Ε. Δράμας, για το έτος 2018

Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (18/10/2017)

περισσότερα »

Περίληψη προκήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση οικοπέδου στη Δράμα

Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (17/10/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για αποξήλωση - απομάκρυνση - προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την αποξήλωση - απομάκρυνση - προμήθεια και τοποθέτηση 11 εσωτερικών κουφωμάτων. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (16/10/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια υγρών καυσίμων και επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων

Γνωστοποίηση διενέργειας ΠΜΔ για προμήθεια υγρών καυσίμων και ΠΜΔ για επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων  ..... (16/10/2017)

περισσότερα »

Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης

Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο  ..... (16/10/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη για την Προμήθεια Καρδιολογικού Υπερήχου

Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (12/10/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (11/10/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (10/10/2017)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για απεντόμωση, μυοκτονία, φιδοαπώθηση

Δείτε το σχετικό έγγραφο  ..... (09/10/2017)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Επισυνάπτεται κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία.  ..... (04/10/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (02/10/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ

Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (29/09/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια υλικών συντήρησης (σκυρόδεμα, οπλισμοί)

Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (29/09/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων

Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (29/09/2017)

περισσότερα »

Ανάδειξη αναδόχου για τη διαχείριση «Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)»

Ανάδειξη αναδόχου για τη διαχείριση «Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)» του 251 ΓΝΑ [Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) και Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)]. Επισυνάπτεται η ανακοίνωση  ..... (28/09/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια «Αεροπορικού Καυσίμου JP – 8 (NATO F – 34)»

Προμήθεια «Αεροπορικού Καυσίμου JP – 8 (NATO F – 34)» Επισυνάπτεται η ανακοίνωση  ..... (28/09/2017)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου: Διενέργεια διαγωνισμού Ραμμάτων και Παροχετεύσεις

Γ. Ν. Ζακύνθου: Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ραμμάτων και Παροχετεύσεις  Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός  ..... (28/09/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη για την προμήθεια των εφοδίων των κλιμακίων Ι του ΓΚΤΕΔ

Περίληψη διακήρυξης για την ανάδειξη προμηθευτή σχετικά με την προμήθεια των εφοδίων των κλιμακίων Ι του ΓΚΤΕΔ. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (26/09/2017)

περισσότερα »

ΑΧΕΠΑ: Διαγωνισμός για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας Κοχλιακών Εμφυτευμάτων

Το ΑΧΕΠΑ προκηρύσσει τη διενέργεια ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας Κοχλιακών Εμφυτευμάτων. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (25/09/2017)

περισσότερα »

Μίσθωση και εκμετάλλευση κυλικείου στο Μαρούσι

Προκήρυξη διαγωνισμού για την μίσθωση και εκμετάλλευση του κυλικείου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρουσι. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (25/09/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ιχθυοτροφείου "Παπάς"

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ιχθυοτροφείου "Παπάς" Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (25/09/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14.1/2017 ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής  ..... (25/09/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια - Αντικατάσταση κουφωμάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια - αντικατάσταση κουφωμάτων  ..... (25/09/2017)

περισσότερα »

ETHΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διακήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (CPV 50400000-9), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Δράμας  ..... (25/09/2017)

περισσότερα »

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ζήτηση προσφορών Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα  ..... (09/09/2017)

περισσότερα »

Μεταφορά και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα σε υφιστάμενο γήπεδο ποδοσφαίρο Επισυνάπτεται η περίληψη  ..... (07/09/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου

Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Ν.Π. για το έτος 2018 Δείτε το συνημμένο  ..... (05/09/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (31/08/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Δείτε τα σχετικά συνημμένα  ..... (29/08/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών Ιατρικού Εξοπλισμού

Κοινοποιούνται  Διαγωνισμοι Ιατρικού Εξοπλισμού. Δείτε τα σχετικά συνημμένα.  ..... (23/08/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την προμήθεια πλήρους Συστήματος Ενδοσκοπικής Υπερηχοτομογραφίας

Δείτε το σχετικό συνημμένο.    ..... (22/08/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων υγειονομικών υλικών

Δείτε το σχετικό συνημμένο.  ..... (22/08/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για εργασίες ενεργοποίησης Θεραπευτικού Τμήματος Θαλάμου Ιωδίου

Ανακοινώνεται η διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο ανάθεσης: «Πραγματοποίηση εργασιών για την ενεργοποίηση του Θεραπευτικού Τμήματος Θαλάμου Ιωδίου του εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του 424 ΓΣΝΕ, χρηματικού ύψους 17.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων». Δείτε το σχετικό συνημμένο.    ..... (22/08/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την Προμήθεια ενός (1) Ψηφιακού Ακτινολογικού Μηχανήματος

Δείτε το σχετικό συνημμένο.  ..... (22/08/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την προμήθεια - αντικατάσταση κουφωμάτων

Διαγωνισμός για την προμήθεια - αντικατάσταση κουφωμάτων Επισυνάπτεται η περίληψη  ..... (18/08/2017)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για μετακίνηση με ταξί

Ζήτηση ημερήσιας προσφοράς για την μετακίνηση των ΑμεΑ του Παρτήματος Χρονίων Παθήσεων με ταξί Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο  ..... (18/08/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού

Δείτε τα σχετικά συνημμένα.  ..... (14/08/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών( Μέρος 2)

Δείτε τα σχετικά συνημμένα...... (14/08/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών( Μέρος 1)

Δείτε τα σχετικά συνημμένα.  ..... (14/08/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Καυσίμων

∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για τη Σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο, µε Αντικείµενο την Προµήθεια Καυσίµων για Κίνηση Π.Π και Πλωτών Μέσων Λ.Σ., Χρονικής ∆ιάρκειας ∆ύο (2) Ετών και Έναντι Συνολικού Προϋπολογιζόµενου Κόστους Εβδοµήντα Εκατοµµυρίων Ευρώ (70.000.000,00€) (όποιο από τα 2 επέλθει πρώτο), Απαλλασσοµένων ΦΠΑ - ΕΦΚ.  Δείτε το σχετικό συνημμένο.    ..... (31/07/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί Προµήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

Διαγωνισμοί Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Δείτε τα σχετικά συνημμένα.    ..... (31/07/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα σε Ευρωπαική Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

Ανακοινώνεται η προκήρυξη θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα σε Ευρωπαική Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Δείτε το σχετικό συνημμένο.        ..... (28/07/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση Διαγωνισμών

Κοινοποίηση Διαγωνισμών.  Δείτε τα σχετικά συνημμένα.          ..... (27/07/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την προμήθεια- αντικατάσταση κουφωμάτων όλων των προσόψεων του κτηρίου του Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Δείτε το συνημμένο.  ..... (21/07/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την Επισκευή Τριών (3) Τεμαχίων FLIR INFRARED TURRET, P/N:46426276AB-01, CAGE CODE:F6170, Ε/Π SUPER PUMA».

Ανακοινώνεται η  Διενέργεια Διαγωνισμού Δ. 29/17. Δείτε το συνημμένο.    ..... (20/07/2017)

περισσότερα »

∆ιαδικασία Σύναψης Σύµβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης

Ανακοινώνεται ότι ανατέθηκε στην 98 Α∆ΤΕ η σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης µε ανάδοχο, που θα αναλάβει τις υπηρεσίες ∆Μ του θέµατος στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) / Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Προσφύγων και Μεταναστών, Σρτδο «ΠΑΡΑ∆ΕΛΛΗ» Νήσου Λέσβου. (20/07/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για προβολικά μηχανήματα κλπ

Δείτε το συνημμένο.  ..... (20/07/2017)

περισσότερα »

Διαγωνιστική Διαδικασία για την Ασφάλιση Περιουσιακών Στοιχείων του Ταμείου Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ)

Δείτε το συνημμένο.  ..... (20/07/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισµός για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), των δοµών φιλοξενίας προσφύγων - µεταναστών στις νήσους Κω και Λέρο (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κω και Λέρου).

Δείτε το συνημμένο.  ..... (20/07/2017)

περισσότερα »

Διευκρινήσεις για τον Διαγωνισμό για προβολικά μηχανήματα κλπ

Δείτε το συνημμένο.    ..... (19/07/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την προμήθεια ιατρικού υγρού οξυγόνου

Διακηρύσσεται η διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια IATΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Δράμας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 130.000,00€ με το Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής. Δείτε το συνημμένο.  ..... (18/07/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός: «Επισκευή Υλικού DOPPLER RADAR Ε/Π SUPER PUMA»

Ανακοινώνεται η διενέργεια Διαγωνισμού ΔΕ. 38/17.Δείτε το συνημμένο.        ..... (13/07/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών εκτύπωσης

Ανακοινώνεται  ο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών εκτύπωσης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών Π.Ε. Ευβοίας και των Δ/νσεων Α/βαθμιας και Β/βαθμιας Εκπαίδευσης του νομού. Δείτε το συνημμένο...... (13/07/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την Προμήθεια 315.000 Πετσετών (Προσώπου – Λουτρού –Ποδιών ), προς Κάλυψη Αναγκών ΕΣΣΟ και ΑΣ-ΜΕ

Δείτε το συνημμένο.  ..... (13/07/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την Προμήθεια 50.000 Τεμ. Μπερέδων Kατ΄ Έτος, προς Κάλυψη Αναγκών ΕΣΣΟ και Στελεχών

Δείτε το συνημμένο.  ..... (13/07/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικών για την κάλυψη αναγκών και των τριών Κλάδων των ΕΔ, Α.Δ.

Ανακοινώνεται ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμ, προκηρύσσει με το (β) σχετικό,  Ηλεκτρονικό Aνοικτό Δημόσιου Διαγωνισμό Συμφωνίας Πλαίσιο 2ετούς Διάρκειας, Ετών 2017 – 19 για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικών για την κάλυψη αναγκών και των τριών Κλάδων των ΕΔ, Α.Δ. 25-17.  Δείτε το συνημμένο.      ..... (13/07/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την Προμήθεια συστημάτων αεροναυτιλίας

Ανακοινώνεται η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών αναφορικά με τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια συστημάτων αεροναυτιλίας, με σκοπό τη μετεγκατάσταση της προσέγγισης Αθηνών από το ΚΕΠΑΘΜ σε νέους χώρους στο Κτίριο 32, του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών- Ελευθέριος Βενιζέλος». Δείτε το συνημμένο.    ..... (13/07/2017)

περισσότερα »

∆ιαγωνισµός για «Σύναψη ετήσιας σύµβασης συντήρησης των ανελκυστήρων και κυλιόµενων κλιµάκων του 424 ΓΣΝΕ»

Δείτε το συνημμένο.  ..... (13/07/2017)

περισσότερα »

∆ιαγωνισµός για την προμήθεια μόνιτορ για την ΜΕΘ και την Καρδιολογική Μονάδα

Δείτε το συνημμένο.  ..... (13/07/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την προμήθεια Χειρουργικών Ραμμάτων

Δείτε το συνημμένο    ..... (10/07/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων»

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου  «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων» (CPV 45259000-7) (KAE 0439)  για κάλυψη αναγκών τριών (3) μηνών. Ανώτατης προϋπ. δαπάνης  16.581,34 € προ  ΦΠΑ,  ή  20.560,86 € συμπερ. ΦΠΑ 24% ανά μήνα. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Με κριτήριο κατακύρωσης: την  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  στο σύνολο του υπό ανάθεση έργου ανά μήνα Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των  προσφορών, θα γίνει  από την αρμόδια επιτροπή, την..... (10/07/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών  ..... (04/07/2017)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για συντήρηση των κλιματιστικών

Ζήτηση προσφοράς για την ετήσια συντήρηση των τοπικών κλιματιστικών μονάδων των δύο κτιρίων του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας. Επισυνάπτεται το έγραφο  ..... (03/07/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία  ..... (30/06/2017)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Επισυνάπτετα κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία.  ..... (26/06/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (22/06/2017)

περισσότερα »

ΑΧΕΠΑ: Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εστίασης

ΑΧΕΠΑ: Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εστίασης (CPV 55321000-6, Υπηρεσίες προετοιμασίας γευμάτων) του Νοσοκομείου Επισυνάπτεται η πρόσκληση  ..... (22/06/2017)

περισσότερα »

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (22/06/2017)

περισσότερα »

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακού Εξοπλισμού καθώς και την προμήθεια των απαιτούμενων Ανταλλακτικών. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (22/06/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία  ..... (21/06/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία  ..... (20/06/2017)

περισσότερα »

Διενέργεια Επαναληπτικού ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διενέργεια Επαναληπτικού ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δείτε το συνημμένο αρχείο  ..... (15/06/2017)

περισσότερα »

Ορθή επανάληψη του πίνακα τεχνικών προδ. της 11ης]2017 διακήρυξης

Ορθή επανάληψη του πίνακα τεχνικών προδ. της 11ης]2017 διακήρυξης Δείτε το συνημμένο αρχείο  ..... (15/06/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία  ..... (15/06/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία  ..... (12/06/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: Προμήθεια Ιατρικού Υγρού Οξυγόνου

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: Προμήθεια Ιατρικού Υγρού Οξυγόνου Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (09/06/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: Προμήθεια Αναλωσίμων υλικών Τεχνητού Νεφρού

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: Προμήθεια Αναλωσίμων υλικών Τεχνητού Νεφρού Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (09/06/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία  ..... (06/06/2017)

περισσότερα »

Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης κ.α.

Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης κ.α. Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης  ..... (01/06/2017)

περισσότερα »

Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας "ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2017"

Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας "ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2017" Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (30/05/2017)

περισσότερα »

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Κοινοποίηση διαγωνισμών Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία  ..... (29/05/2017)

περισσότερα »

ΑΧΕΠΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας

ΑΧΕΠΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (25/05/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια υγρών καυσίμων

Ανακοινώνεται η διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή προμηθευτών υγρών καυσίμων Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (24/05/2017)

περισσότερα »

Προκηρύξεις διαγωνισμών

Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία  ..... (22/05/2017)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Δημοσίευσης Διαγωνισμού Δ.11/17

Ανακοίνωση Δημοσίευσης Διαγωνισμού για την διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 11/17 (Προμήθεια 906 Ειδών Υλικών των Αφών CL 215/415) Επισυνάπτεται η ανακοίνωση  ..... (22/05/2017)

περισσότερα »

ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ: Προμήθεια Νωπών οπωροκηπευτικών

Η Μεραρχία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια: «Νωπών οπωροκηπευτικών, για τις ανάγκες συσσιτίου των Στρατιωτικών Μονάδων - Ανεξάρτητων Υπομονάδων ΠΕ Καβάλας - Δράμας και του Στρατιωτικού Πρατηρίου Δράμας» Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (18/05/2017)

περισσότερα »

ΥΠΑ: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση Υποσταθμών Μέσης τάσης

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια Συνοπικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση Υποσταθμών Μέσης τάσης του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής (CPV 50532200-5). Επιστνάπτεται η διακήρυξη  ..... (15/05/2017)

περισσότερα »

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου (CPV 50532300-6) (ΚΑΕ 0887) Ετήσια συντήρηση Α) των δύο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών DOOSAN P180LE 500KVA και Β) του πετρελαιοκίνητου πυροσβεστικού συγκροτήματος VM703 LTF30. Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (15/05/2017)

περισσότερα »

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Ζήτηση προσφορών για την ετήσια συντήρηση τριών ανελκυστήρων των δύο κτιρίων του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας. Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο  ..... (15/05/2017)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για την προμήθεια ειδών σίτισης του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Ζήτηση προσφοράς για την προμήθεια ειδών σίτισης του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο  ..... (12/05/2017)

περισσότερα »

ΑΧΕΠΑ: ηλεκτρονική διαπραγμάτευση, για την ανάδειξη εργολάβου υπηρεσιών καθαριότητας

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "ΑΧΕΠΑ" ανακοινώνει ότι θα διενεργηθεί ηλεκτρονική διαπραγμάτευση, για την ανάδειξη εργολάβου υπηρεσιών καθαριότητας (CPV 90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων) των χώρων του Νοσοκομείου και της Μονάδας Εφήβων. Επισυνάπτεται η πρόσκληση  ..... (12/05/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη Διενέργειας Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Επισυνάπτεται Διακήρυξη Διενέργειας Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Δράμας  ..... (11/05/2017)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών από ιατρούς

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης: Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών από ιατρούς με ειδικότητα γενικής Ιατρικής ή Παθολόγου για τις ανάγκες των περιθαλπομένων του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (09/05/2017)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης 11/2017

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης: Περίληψη διακήρυξης 11/2017 Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (09/05/2017)

περισσότερα »

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: ανοιχτός συνοπτικός διαγωνισμός

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: ανοιχτός συνοπτικός διαγωνισμός για την αναβάθμιση - επικαιροποίηση του ερωτηματολογίου της τράπεζας θεμάτων του λογισμικού της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας της ΥΠΑ. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (08/05/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζακύνθου: Ανακοίνωση αναβολής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

Γ.Ν. Ζακύνθου: Ανακοίνωση αναβολής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Επισυνάπτεται η ανακοίνωση  ..... (08/05/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζακύνθου: διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ενός (1) φωτοτυπικού

Γ.Ν. Ζακύνθου: διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ενός (1) φωτοτυπικού. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (08/05/2017)

περισσότερα »

ΑΧΕΠΑ: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ MULTSTAR TOP

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ MULTSTAR TOP (cpv 50421200-4) Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (08/05/2017)

περισσότερα »

Εκποίηση Στρατιωτικού Υλικού

Εκποίηση Στρατιωτικού Υλικού Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (08/05/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Οφθαλμολογικής Κλινικής

Περίλήψη της διακήρυξης θέματος, που αφορά την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Οφθαλμολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (08/05/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Καρδιολογικής Κλινικής

Περίλήψη της διακήρυξης θέματος, που αφορά την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Καρδιολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (08/05/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Επισυνάπτεται κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία.  ..... (05/05/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ Δ.Α. ΔΡΑΜΑΣ

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς όλων των υλικών αρχείων και μέσων –εξοπλισμού- λόγω μεταστέγασης των Υπηρεσιών έδρας της Δ.Α. Δράμας σε δωρεάν παραχωρηθέν κτίριο. Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο  ..... (02/05/2017)

περισσότερα »

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση (CPV 24111900-4) (ΚΑΕ 1614). Πιθανή ποσότητα 85.900 m3 για κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος. Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (27/04/2017)

περισσότερα »

ΑΧΕΠΑ: Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (cpv 98310000-9) προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (27/04/2017)

περισσότερα »

ΑΧΕΠΑ: Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη προμηθευτών Ειδών Χάρτου Καθαριότητας σε ρολούς και φύλλα. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (27/04/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια Υλικών Φωτισμού

Προμήθεια Υλικών Φωτισμού Επισυνάπτεται η περίληψη  ..... (26/04/2017)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης για την ανάδειξη ιατρών

Περίληψη διακήρυξης για την ανάδειξη ιατρών ειδικοτήτων : α) ειδικού παιδιάτρου, β) ειδικού παθολόγου, γ) ειδικού νευρολόγου Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (20/04/2017)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια - αντικατάσταση κουφωμάτων Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (10/04/2017)

περισσότερα »

Ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια, φόρτωση & μεταφορά αδρανών υλικών 3Α»

Ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρα 117,121 του Ν. 4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια, φόρτωση & μεταφορά αδρανών υλικών 3Α» συνολικού προϋπολογισμού 59.999,89 Eυρώ (με ΦΠΑ) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης  ..... (07/04/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ο Δήμος Προσοτσάνης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την  προμήθεια με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 108.018,60€ (με τον ΦΠΑ 24%) από πιστώσεις ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 201..... (06/04/2017)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία Επισυνάπτεται το σχετικό δελτίο διαγωνισμών  ..... (06/04/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια «Χιτωνίων Γραμμής Πτήσεων»

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας–πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια «Χιτωνίων Γραμμής Πτήσεων (Μπουφάν τεχνικού μπλε)». Επισυνάπτεται η ανακοίνωση  ..... (04/04/2017)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης για τις ανάγκες των περιθαλπόμενων του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνή

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια: μιας καρέκλας – γερανάκι ανύψωσης και μεταφοράς ασθενών, είκοσι οκτώ ηλεκτροκίνητων κρεββατιών νοσηλείας και ισάριθμων στρωμάτων για τα κρεβάτια αυτά, ενός φορείου μπάνιου και μεταφοράς ενήλικων ασθενών, για τις ανάγκες των περιθαλπόμενων του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνή, και να μας αποστείλετε σχετικό αποδεικτικό ανάρτησης.  Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (04/04/2017)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Ζήτηση προσφοράς για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας. Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο  ..... (31/03/2017)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια - αντικατάσταση κουφωμάτων.

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια - αντικατάσταση κουφωμάτων. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (31/03/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια Υποδημάτων Ημιάρβυλα – Ασφαλείας Τύπου S3

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16. Επισυνάπτεται η ανακοίνωση  ..... (30/03/2017)

περισσότερα »

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης: Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για προμήθεια υγρών καυσίμων

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης: Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για προμήθεια υγρών καυσίμων. Επισυνάπτεται η περίληψη  ..... (29/03/2017)

περισσότερα »

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (KAE 1611) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (KAE 1611) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (29/03/2017)

περισσότερα »

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών φανοποιείου για οχήματα της ΥΠΑ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει ότι την 12-04-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΑ, (Β. Γεωργίου 1 Ελληνικό, τκ 16604), πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης μόνο την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών φανοποιείου για οχήματα της ΥΠΑ. Επισυνάπτεται η περίληψη  ..... (29/03/2017)

περισσότερα »

Περίληψη προκήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου «Υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων»

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «Υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων» (CPV 90500000-2, Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα), για τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας - Π.Ε.Δ.Υ. και Π.Ε.Δ.Υ. – Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 για ένα χρόνο. Επισυνάπτεται η π..... (29/03/2017)

περισσότερα »

Περίληψης διακήρυξης για προμήθεια Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών εξετάσεων

Συνοπτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για τη διενέργεια Ανοσολογικών εξετάσεων με την ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού δύο (2) Ανοσολογικών Αναλυτών» ( CPV 33127000-6) του ΠΠΥΥ2014 για την κάλυψη των αναγκών των ΠΕΔΥ Μονάδων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ..... (28/03/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων

Προκήρυξη διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων (CPV 34351100-3) για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων της Α.Δ.Μ.-Θ. (NUTS GR11-GR12), έτους 2017. Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (28/03/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη διενέργειας διαγωνισμού, για την προμήθεια υγρών καυσίμων

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης - ελαιολιπαντικών και υδραυλικών υγρών για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό. Επισύνάπτεται η διακήρυξη  ..... (21/03/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη διενέργειας διαγωνισμού, για την προμήθεια υγρών καυσίμων

Προκήρυξη διενέργειας Ανοικτού Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχων για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης DIESEL κωδικός - CPV 09134100-8, αμόλυβδη βενζίνη - κωδικός CPV 09132100-4) και πετρέλαιο θέρμανσης - κωδικός CPV 09135100-5), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης στην Πόλη της Δράμας της Π.Ε. Δράμας ετών 2017-2018. Επισύνάπτεται η διακήρυξη  ..... (21/03/2017)

περισσότερα »

Διαγωνισμός σίτισης προσφύγων ΒΙΠΕ Δράμας

Διαγωνισμός σίτισης προσφύγων ΒΙΠΕ Δράμας Επισυνάπτεται η διακήρυξη.... (20/03/2017)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για την ετήσια προμήθεια υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

Ζήτηση προσφοράς για την ετήσια προμήθεια υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας... (20/03/2017)

περισσότερα »

80 ΑΔΤΕ: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), των δομών φιλοξενίας προσφύγων - μεταναστών στις νήσους Κω και Λέρο (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κω και Λέρου)

Η 80 ΑΔΤΕ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), των δομών φιλοξενίας προσφύγων - μεταναστών στις νήσους Κω και Λέρο (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κω και Λέρου). Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.... (16/03/2017)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου: Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου "Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων"

Γ. Ν. Ζακύνθου: Περίληψη διακήρυξης για την ανάθεση του έργου "Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων" Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης..... (15/03/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών για στρατιωτικές μονάδες ΜΕΡΥΠ

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών για στρατιωτικές μονάδες ΜΕΡΥΠ Επισυνάπτεται η προκήρυξη..... (15/03/2017)

περισσότερα »

Ανάδειξη Αναδόχου - Μισθωτή του κυλικείου του Στρατοπέδου «Π. ΑΡΕΩΣ»

Ανοικτή πλειοδοτική διαδικασία, για την ανάδειξη αναδόχου, προς σύναψη σύμβασης για τη μίσθωση - εκμετάλλευση του κυλικείου του Στρατοπέδου «Π. ΑΡΕΩΣ» στο ΣΠΘ, με σταθερό μηνιαίο μίσθωμα (τιμή εκκίνησης 105,00€ με ΦΠΑ), συνολικής χρονικής διάρκειας δύο χρόνων. Επισυνάπτεται η Διακήρυξη  ..... (15/03/2017)

περισσότερα »

Περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια νωπών ψαριών

Περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια νωπών ψαριών Επισυνάπτεται η πρόσκληση..... (15/03/2017)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για την ετήσια προμήθεια φιαλών υγραερίου

Ζήτηση προσφοράς για την ετήσια προμήθεια φιαλών υγραερίου. Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.... (14/03/2017)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια ειδών διατροφής

Περίληψη διακήρυξης Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών διατροφής. Επίσυναπτεται η διακήρυξη.  ..... (14/03/2017)

περισσότερα »

Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης

Ανακοινώνεται η διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης (CPV: 30192700-8), μελανωτήρων (τόνερ) εκτυπωτικών μηχανημάτων (CPV: 30192112-9) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης έτους 2017 Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (11/03/2017)

περισσότερα »

Δήμος Δράμας: Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ

Δήμος Δράμας: Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ Δείτε το συνημμένο  ..... (09/03/2017)

περισσότερα »

Δήμος Δράμας: Προμήθεια γραφικής ύλης

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας γραφικής ύλης και ειδών γραφείου. Δείτε το συνημμένο  ..... (09/03/2017)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Σύριγγες - βελόνες»

Διακήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Σύριγγες - βελόνες» για τις ανάγκες των Π.Ε.Δ.Υ. Μονάδων Υγείας & Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 για ένα χρόνο, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα μία χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (51.999,00€)  με Φ.Π.Α. Δείτε το συνημμένο  ..... (09/03/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζακύνθου: Διαγωνισμός για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Γ.Ν. Ζακύνθου: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δείτε το συνημμένο  ..... (09/03/2017)

περισσότερα »

Γ.Ν. Ζακύνθου: Προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την Ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» Δείτε το συνημμένο  ..... (09/03/2017)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ»

Διακήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Ράμματα» για τις ανάγκες των Π.Ε.Δ.Υ. Μονάδων Υγείας & Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 για ένα χρόνο, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων ενός ευρώ και δέκα λεπτών (40.001,10€) με Φ.Π.Α.  Δείτε το συνημμένο  ..... (09/03/2017)

περισσότερα »

ΑΧΕΠΑ: Προμήθεια γραφικής ύλης

Διενέργεια συνοπτικού (πρόχειρου) μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας γραφικής ύλης και ειδών γραφείου (cpv 30192700-8 Γραφική ύλη), προϋπολογισμού δαπάνης 9.339,03€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Δείτε το συνημμένο  ..... (09/03/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ο Δήμος Προσοτσάνης προκηρύσσει  Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης  157.400,00€ ( με τον ΦΠΑ 24%) από πιστώσεις ΥΠΕΣ Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (07/03/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΝΕΡ 2017

Ανακοινώνεται η διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης (CPV: 30192700-8), μελανωτήρων (τόνερ) εκτυπωτικών μηχανημάτων (CPV: 30192112-9) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης έτους 2017 Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (06/03/2017)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, για την ανάθεση του έργου:  Διανομή των γευμάτων στους ασθενείς του Νοσοκομείου, σε ιδιωτικό συνεργείο παροχής υπηρεσιών Τροφοδοσίας (CPV 55523000-2) (ΚΑΕ 0419) για κάλυψη αναγκών περίπου (1) έτους, προϋπ. δαπάνης 32.500,00 € προ ΦΠΑ ή 40.300,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%.  Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (02/03/2017)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Επισυνάπτεται κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία. Οι σχετικές πληροφορίες για τους διαγωνισμούς βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδαwww.agora.mfa.gr/.    ..... (02/03/2017)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. έτους 2017

Ανακοινώνεται η διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών (CPV 34300000-0), συντήρησης και επισκευής (CPV 50112000-3) των οχημάτων των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. έτους 2017, με προϋπολογισμό εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (165.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (133.064,52 €) χωρίς Φ.Π.Α. Επισυνάπτεται η περίληψη  ..... (28/02/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια χαρτιού

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την επιλογή προμηθευτών για την προμήθεια χαρτιού (CPV: 30197630-1) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, έτους 2017. Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (22/02/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου»

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου» Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (22/02/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων

Διακήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Α.Ε.Δ.) Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (22/02/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη Δαγωνισμού για προμήθεια υγρών καυσίμων

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Δαγωνισμού για προμήθεια υγρών καυσίμων. Επισυνάπτεται η διακήρυξη.  ..... (17/02/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΣ ΒΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την σίτιση προσφύγων της ΒΠΙΕ Δράμας Επισυνάπτεται η διακήρυξη..... (17/02/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια, φόρτωση & μεταφορά αμμοχάλικου (αδρανές υλικό 3Α)» συνολικού προϋπολογισμού 59.999,89 Eυρώ (με ΦΠΑ) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (16/02/2017)

περισσότερα »

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Ζήτηση προσφοράς για τη μηνιαία προμήθεια υλικών καθαριότητας, εστίασης & ευπρεπισμού. Επισυνάπτεται το σχετικό εγγραφό  ..... (14/02/2017)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικού Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγειονομικού υλικου. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (13/02/2017)

περισσότερα »

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΧΧ ΤΘΜ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2017)

  Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (09/02/2017)

περισσότερα »

∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισμού για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γαστρεντερολογικού Τμήματος ΝΝΚ

"∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισμού για την Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο ∆ύο (2) Ετών για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γαστρεντερολογικού Τμήματος ΝΝΚ, Συνολικού Προϋπολογιζόμενου Κόστους ∆ιακοσίων Εβδομήντα Τεσσάρων Χιλιάδων Πεντακοσίων Ευρώ (274.500,00€), μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ ∆ημοσίου και Τρίτων". Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (07/02/2017)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (31/01/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Κρεάτων - Πουλερικών

Διακήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Κρεάτων - Πουλερικών. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (31/01/2017)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου: Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων» (CPV 45259000-7) (KAE 0439) για κάλυψη αναγκών τριών (3) μηνών. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (26/01/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προμηθευτή για την Εκμετάλλευση του Κρεοπωλείου του ΣΠΑ (προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών) Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (23/01/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού.  ..... (20/01/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού οπωροκηπευτικών

Ανοιχτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός που αφορά την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες των Μονάδων - Ανεξ. Υπομονάδων - Υπηρεσιών της ΠΕ/88 ΣΔΙ Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (20/01/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια οπωροκηπευτικών για ανάγκες των μονάδων ΧΧ ΤΘΜ

Σας γνωρίζουμε ότι η Μεραρχία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια: «Νωπών οπωροκηπευτικών, για τις ανάγκες των Στρατιωτικών Μονάδων-Ανεξάρτητων Υπομονάδων-Στρ. Καταστημάτων ΠΕ Καβάλας - Δράμας και του Στρατιωτικού Πρατηρίου Δράμας» Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (17/01/2017)

περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Επισυνάπτεται διακήρυξη διαγωνισμού για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.  ..... (11/01/2017)

περισσότερα »

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται περίληψη διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνιαμού σε Ευρώ, για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) κυκλωμάτων συσσωρευτών στο UPS του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής (ΚΕΠ) της ΥΠΑ.  ..... (03/01/2017)

περισσότερα »

Ανοιχτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός, που αφορά στην προμήθεια: «Νωπών κρεάτων και πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων στην ΠΕ Ροδόπης»

Επισυνάπτεται η προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, που αφορά στην προμήθεια: «Νωπών κρεάτων και πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων στην ΠΕ Ροδόπης».  ..... (03/01/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό που αφορά στο έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2013ΕΠ03100000) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019».  ..... (28/12/2016)

περισσότερα »

Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων και πουλερικών, καθώς και νωπών αμνοεριφίων

Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων και πουλερικών, καθώς και νωπών αμνοεριφίων, για κάλυψη των αναγκών των στρατιωτικών Μονάδων που εδρεύουν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, συμπεριλαμβανομένου και του ΚΑΑΥ Κεραμωτής. Επισυνάπτεται η διακήρυξη  ..... (23/12/2016)

περισσότερα »

Ορθή επανάληψη προκήρυξης για καθαριοτητα γραφειων του ΤΑΑ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για καθαρισμό των γραφείων του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Δράμας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Επισυνάπτεται η προκήρυξη  ..... (22/12/2016)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Επισυνάπτεται κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία.  ..... (22/12/2016)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη ενός αναδόχου (ανά Κέντρο / Δομή) και την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών παρασκευής γευμάτων στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας στη ΒΙΠΕ Δράμας, συνολικής χρονικής διάρκειας τριάντα (30) ημερών. Επισυνάπτεται η προκύρηξη.  ..... (16/12/2016)

περισσότερα »

Διενέργεια Επαναληπτικού ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου προκηρύσσει πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (KAE 1611) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Επισυνάπτεται η διακήρυξη.  ..... (14/12/2016)

περισσότερα »

Διενέργεια Επαναληπτικού ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ανάδειξης προμηθευτών για την προμήθεια τροφίμων. Επισυνάπτεται η διακήρυξη.  ..... (14/12/2016)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης προκηρύσσει Επαναληπτικό Διεθνή Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης  ..... (12/12/2016)

περισσότερα »

Ζήτηηση ημερήσιας προσφοράς ανά άτομο για την παροχή μεσημεριανού γεύματος

Ζήτηηση ημερήσιας προσφοράς ανά άτομο για την παροχή μεσημεριανού γεύματος ανήμερα των Χριστουγέννων και την δευτέρη μέρα στο Τμήμα Χρονίως Πασχόντων (κλειστής περίθαλψης) του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο  ..... (09/12/2016)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Επισυνάπτεται Διακήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την στελέχωση - λειτουργία του οπωροπωλείου του ΕΚΕΜΣ, (με σημεία πώλησης εντός του πρατηρίου τροφίμων και ποτών του ΕΚΕΜΣ, εντός του στρατοπέδου «ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ» και στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα) και την προμήθεια νωπών φρούτων και λαχανικών και αποφλοιωμένων και μη γεώμηλων των Μονάδων (ανεξαρτήτως δυνάμεως) Στρατού Ξηράς, που εδρεύουν στους Νομούς Αττικής και Βοιωτίας.  ..... (01/12/2016)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια εξοπλισμού hardware

Επισυνάπτεται περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια εξοπλισμού hardware.  ..... (28/11/2016)

περισσότερα »

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια υλικών καθαριότητας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των περιθαλπόμενων των έξι παραρτημάτων του.   Επισυνάπτεται η περίληψη του διαγωνισμού..... (21/11/2016)

περισσότερα »

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια καυσίμων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) Επισυνάπτεται η περίληψη  ..... (17/11/2016)

περισσότερα »

Το Ανοικτό Κατάστημα της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών - στον Κορυδαλλό διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια αλεύρων αρτοποιίας

Το Ανοικτό Κατάστημα της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών - στον Κορυδαλλό - (Κ.Α.Υ.Φ) διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την προμήθεια αλεύρων αρτοποιίας Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης..... (15/11/2016)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια υγειονομικού υλικού δύο Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια υγειονομικού υλικού δύο Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Επισυνάπτεται η περίληψη  ..... (12/11/2016)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια πανών ακράτειας τριών Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια πανών ακράτειας τριών Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Επισυνάπτεται η περίληψη  ..... (12/11/2016)

περισσότερα »

Προκήρυξη κατεψυγμένων κρεάτων και πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων - Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών (ΛΑΦ Μύρινας και ΣΠ Λήμνου) της Φρουράς Λήμνου

Επισυνάπτεται η προκήρυξη..... (08/11/2016)

περισσότερα »

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ: Προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ: Προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας (ανοικτό διαγωνισμό) σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, για την προμήθεια με αγορά του συστήματος, που περιγράφεται στα παραρτήματα Α΄ και ΣΤ΄ της παρούσας Διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής...... (08/11/2016)

περισσότερα »

Διακήρυξη του ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης

Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης..... (08/11/2016)

περισσότερα »

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για καθαρισμό περιβάλλοντος χώρου και φρεατίων για τις ανάγκες του ΤΑΑ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Επισυνάπτεται η προκήρυξη..... (08/11/2016)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφορών που αφορούν είδη Αστυνομικού Πρατηρίου του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής

Ζήτηση προσφορών που αφορούν είδη Αστυνομικού Πρατηρίου του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής.  ..... (08/09/2016)

περισσότερα »

Διακήρυξη Δήμου Δράμας για Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών μέσων

Προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό (συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6263 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 με συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη 24.600,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)...... (01/09/2016)

περισσότερα »

Συλλογή προσφορών που αφορούν είδη κυλικείου του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής

Συλλογή προσφορών που αφορούν είδη κυλικείου του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής..... (01/09/2016)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας – αντικατάστασης κουφωμάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια - αντικατάσταση κουφωμάτων όλων των προσόψεων του κτηρίου του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Καβάλας - Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ...... (23/08/2016)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για δύο μεταφορές εξοπλισμού κατοικιών

Ζήτηση προσφοράς για δύο μεταφορές εξοπλισμού κατοικιών..... (11/08/2016)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Επισυνάπτεται κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία...... (04/08/2016)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Επισυνάπτεται περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια - αντικατάσταση - καθαίρεση κουφωμάτων...... (02/08/2016)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ

Επισυνάπτεται περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων ελαφράς και βαρέας χρήσης για αερολιμένες ΥΠΑ...... (01/08/2016)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας – αντικατάστασης – καθαίρεσης κουφωμάτων

Επισυνάπτεται περίληψη διακήρυξης για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας – αντικατάστασης – καθαίρεσης κουφωμάτων του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Καβάλας – Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ...... (22/07/2016)

περισσότερα »

Διακήρυξης Υγρού Οξυγόνου Γ.Ν.Δράμας

Επισυνάπτεται διακήρυξη διενέργειας δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού,για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου, προϋπολογισμού 127.000,00€ με το Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή...... (14/07/2016)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης

Επισυνάπτεται περίληψη Διακήρυξης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης σχετικά με την διεξαγωγή Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων θέρμανσης και κίνησης καθώς και ελαιολιπαντικών...... (14/07/2016)

περισσότερα »

Διακήρυξη Ενιαίου Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ για τα Νοσοκομεία & τα Κ.Υ. της 4ης ΥΠΕ»

Επισυνάπτεται διακήρυξη Ενιαίου Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ για τα Νοσοκομεία & τα Κ.Υ. της 4ης ΥΠΕ», συνολικού προϋπολογισμού 704.232,013€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης. Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης το ποσό προαίρεσης ανέρχεται συνολικά στις 105.634€ περίπου ποσοστού 15% της προϋπολογισθείσας δαπάνης με το ..... (12/07/2016)

περισσότερα »

Ελληνική Αστυνομία: Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

Επισυνάπτεται διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με την διαδικασία «Συμφωνίας Πλαίσιο» για τα έτη 2016, 2017 και 2018, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια με αγορά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.  ..... (11/07/2016)

περισσότερα »

Ενιαίος Δημόσιος Διαγωνισμός προμήθειας ΕΙΔΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ - ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ για τα Νοσοκομεία της 4ης ΥΠΕ

Επισυνάπτεται διακήρυξη διενέργειας Ενιαίου Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας ΕΙΔΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ - ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ για τα Νοσοκομεία της 4ης ΥΠΕ, προϋπολογισμού 314.077,00€  με το Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή...... (06/07/2016)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλωσίμων υλικών Τεχνητού Νεφρού

Επισυνάπτεται διακήρυξη διενέργειας δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού,για την προμήθεια Αναλωσίμων υλικών Τεχνητού Νεφρού, προϋπολογισμού 270.400,00€ με το Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή...... (05/07/2016)

περισσότερα »

Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάμπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4 και δύο μεταχειρισμένων μιάμισης καμπίνας μικρών ανοικτών φορτηγών οχημάτων (Extra Cab) τύπου pickup 4X4 για τον Δήμο Παρανεστίου

Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάμπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4 και δύο μεταχειρισμένων μιάμισης καμπίνας μικρών ανοικτών φορτηγών οχημάτων (Extra Cab) τύπου pickup 4X4 για τον Δήμο Παρανεστίου..... (29/06/2016)

περισσότερα »

Δήμος Δράμας: Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διεθνής Μειοδοτικός Διαγωνισμός «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών» για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων..... (29/06/2016)

περισσότερα »

Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Δράμας

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διεθνής Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Δράμας» για το σχολικό έτος 2016 – 2017..... (29/06/2016)

περισσότερα »

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη Χ.Τ. για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης συνολικής πιθανής δαπάνης 930.580,07€ € πλέον ΦΠΑ...... (25/06/2016)

περισσότερα »

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ:Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού εργαστήρων ελέγχου ποιότητας γάλακτος

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου με τίτλο: "Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού εργαστήρων ελέγχου ποιότητας γάλακτος"... (24/06/2016)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ: Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Δύο (2) Ετών για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Δ ιακλαδικού Κέντρου Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ), Προϋπολογιζόμενου Κόστους Πεντακοσίων Εξήντα Χιλιάδων Οκτακοσίων Ευρώ (560.800,00€), Άνευ ΦΠΑ, Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων Υπέρ Δ ημοσίου και Τρίτων...... (24/06/2016)

περισσότερα »

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας: Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με την διαδικασία «Συμφωνίας Πλαίσιο» για τα έτη 2016-2018 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια με αγορά των ειδών που αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ και Ζ΄ της παρούσας και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής...... (24/06/2016)

περισσότερα »

479 ΤΑΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ: Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Προμήθεια 64 ελαστικών επισώτρων οχημάτων SCANIA..... (24/06/2016)

περισσότερα »

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό. Επισυνάπτεται η περίληψη του διαγωνισμού..... (09/06/2016)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης για την «Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής»

Επισυνάπτεται περίληψη διακήρυξης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής» 2016...... (31/05/2016)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Επισυνάπτεται κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία για την ενημέρωση των επιχειρήσεων. Οι σχετικές πληροφορίες για τους διαγωνισμούς βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδαwww.agora.mfa.gr/bg60. Το Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας παραμένει στη διάθεση των ενδιαφερομένων...... (30/05/2016)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια υλικών φωτισμού έτους 2016 του Δήμου Δράμας

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια διαφόρων υλικών φωτισμού, συνολικής προεκτιμωμένης αξίας 56.910,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 69.999,30 ευρώ με το ΦΠΑ. Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο...... (17/05/2016)

περισσότερα »

Δ.Ε.Υ.Α.Δ.: Περίληψη Διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "Υλικών ύδρευσης και αναλώσιμων υλικών" για το έτος 2016

Επισυνάπτεται περίληψη διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "Υλικών ύδρευσης και αναλώσιμων υλικών" για το έτος 2016..... (16/05/2016)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ: Ζήτηση προσφοράς για αγορά μπαταριών και ακροδεκτών για υπηρεσιακό όχημα

Ζήτηση προσφοράς για αγορά δύο (2) μπαταριών και δύο (2) ακροδεκτών για το υπηρεσιακό όχημα με πινακίδες κυκλοφορίας ΚΥ8659 του Παραρτήματος Χρονιών Παθήσεων Δράμας. Ο χρόνος εγγύησης των μπαταριών παρακαλώ να πιστοποιείται με έγγραφο...... (12/05/2016)

περισσότερα »

Συμπληρωματική Προμήθεια γάλακτος για το Ν.Π. του Δήμου Προσοτσάνης

Ο Δήμος Προσοτσάνης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389 ΦΕΚ Β 185/23-3-1993), για την ανάδειξη προμηθευτή/των, της προμήθειας με τίτλο «Συμπληρωματική Προμήθεια γάλακτος για το Ν.Π. του Δήμου Προσοτσάνης»...... (09/05/2016)

περισσότερα »

Διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή πλήρους διατροφής των μεταναστών στην περιοχή ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

Διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή πλήρους διατροφής των αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών στην Ανοιχτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας στην περιοχή ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ (πλησίον χ. ΧΑΛΚΕΡΟΥ). Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα...... (25/04/2016)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την προμήθεια Ανταλλακτικών για εκτυπωτές, φαξ & Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Δράμας)

Επισυνάπτεται αρχείο με την περίληψη της διακήρυξης, του Διαγωνισμού για την προμήθεια, ανταλλακτικών για εκτυπωτές, φαξ & Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα (τόνερ-μελάνια) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Δράμας) με προϋπολογισμό 20.325,20€ χωρίς ΦΠΑ (25.000,00€ με ΦΠΑ)...... (25/04/2016)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑ

Η «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (στο εξής ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές και δυνατότητα προφορικής βελτίωσης για την εκμίσθωση οικοπέδου στην Δράμα (των με α/α 14240 και 14241 ανταλλάξιμων ακινήτων) ενιαίας έκτασης 503,95 τ.μ. με πρόσωπο 9,89μ. επί της οδού Βοραζάνη και πρόσωπο 13,58μ. επί της οδού Εφέδρων Αξιωματικών, αρμοδιότητας Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Δράμας.  ..... (21/04/2016)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια χρωμάτων & συναφών ειδών έτους 2016 του Δήμου Δράμας

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο (συνοπτικό) ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την προμήθεια χρωμάτων & συναφών ειδών για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του Δήμου προϋπολογισμού 24.991,51€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α...... (07/04/2016)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια υλικών φωτισμού έτους 2016 του Δήμου Δράμας

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια διαφόρων υλικών φωτισμού, συνολικής προεκτιμώμενης αξίας 56.910,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 69.999,30 με το Φ.Π.Α...... (07/04/2016)

περισσότερα »

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων με το χέρι»

H 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, προτίθεται να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης με τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων με το χέρι» για την κάλυψη των αναγκών των Π.Ε.Δ.Υ.-Μονάδων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού Δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή (Α..... (30/03/2016)

περισσότερα »

Ανάθεση χωματουργικών και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ για τα έτη 2016-2017 (μέρος)

Ανάθεση χωματουργικών και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ για τα έτη 2016-2017 (μέρος)..... (22/03/2016)

περισσότερα »

Προμήθεια δυο (2) μεταχειρισμένων ημιφορτηγών αυτοκινήτων για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης

Ο Δήμος Προσοτσάνης Προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένεςπροσφορές, σύμφωναμε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ(ΥΑ11389ΦΕΚΒ 185/23-3-1993),γιατην ανάδειξη προμηθευτή/των, της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια δυο(2) μεταχειρισμένων ημιφορτηγών αυτοκινήτων για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας». Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 38.000,00€ (με τα έξοδα ταξινόμησης και έκδοσης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας και με τον ΦΠΑ) ...... (21/03/2016)

περισσότερα »

XX ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»: Προκήρυξη Διαγωνισμού

Ανοιχτός Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός που θα αφορά στην εγκατάσταση 10 αυτόματων πωλητών ροφημάτων στιγμιαίας παρασκευής (καφέ, τσάι, σοκολάτα, καπουτσίνο) και 11 αυτόματων πωλητών εγκυτιωμένων αναψυκτικών, εμφιαλωμένων νερών, χυμών και τροφίμων (κρουασάν, σάντουιτς, σοκολάτες κλπ) εντός των Στρδων Ν. Καβάλας-Δράμας, με βάση το μηνιαίο μίσθωμα (ενοίκιο)...... (07/03/2016)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

Επαναληπτικός Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Δοξάτου Δράμας, εποπτείας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα εφτά χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ευρώ και πενήντα λεπτών (47.170,50€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α....... (03/03/2016)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού

Ηλεκτρονικός, ανοικτός, διεθνούς συμμετοχής, διαγωνισμός για τη «Συντήρηση επιπέδου W5 κύριων μηχανών ΠΑΘ/ΛΣ 070», προϋπολογισθείσας αξίας πεντακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ #545.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή...... (03/03/2016)

περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού, για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο προμήθειας συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού, για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας  ..... (26/02/2016)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών σίτισης στους υπηκόους τρίτων χωρών που κρατούνται στις εγκαταστάσεις των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας (ανοικτό διαγωνισμό) σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης / διατροφής στους υπηκόους τρίτων χωρών που κρατούνται στις εγκαταστάσεις των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών α) Κορίνθου, β) Αμυγδαλέζας Αττικής, γ) Παρανεστίου Δράμας, δ) Φυλακίου Ορεστιάδος, ε) Ξάνθης, στ) Ταύρου Αττικής και ζ) Λέσβου και τελούν υπό τη διαδικασία επιστροφής, για τα έτη 2016 - 2018...... (26/02/2016)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια Γραφικής Ύλης - Λοιπών Υλικών Γραφείου & Εκτυπώσεων" 2016-2017

Επισυνάπτεται η περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια γραφικής ύλης - λοιπών υλικών γραφείου & εκτυπώσεων (εκτυπωτικό χαρτί Α4 & Α3) 2016-2017 για τον Δήμο Δράμας..... (12/02/2016)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας «Συντήρηση κήπων πάρκων»

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας «Συντήρηση κήπων πάρκων»..... (10/02/2016)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για την αγορά ή την υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων για το Παράρτημα Χρονίωνν Παθήσεων Δράμας

Ζήτηση προσφοράς για την αγορά ή την υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων για το Παράρτημα Χρονίωνν Παθήσεων Δράμας..... (10/02/2016)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων και συσσωματωμάτων ξύλου πέλλετ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή των εξής ομάδων καυσίμων και συσσωματωμάτων ξύλου πέλλετ: (Ομάδα 1- Πετρέλαιο θέρμανσης. Ομάδα 2- Βενζίνη Αμόλυβδη Ομάδα 3- Καύσιμο πετρελαιοκινητήρα ντίζελ και Ομάδα 4- Συσσωματώματα ξύλου πέλλετ) για το έτος 2016, για τις ανάνκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Νομικού Προσώπου..... (10/02/2016)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης εδιαφέροντος για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων»

Πρόσκληση εκδήλωσης εδιαφέροντος για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων»..... (10/02/2016)

περισσότερα »

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού της Ελληνικής Αστυνομίας

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοιχτής διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών κοπής – ραφής στολών εξόδου & υπηρεσίας (χειμερινή – θερινή) δοκίμων υπαστυνόμων και αστυφυλάκων (ανδρών – γυναικών) της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπαιδευτικού έτους 2015 – 2016..... (06/02/2016)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών αρτοτροφοδοσίας

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΙΙ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών αρτοτροφοδοσίας για το χρονικό διάστημα από 01-08-2016 έως 31-07-2017 ή για ένα έτος μετά τη λήξη της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας και των υφιστάμενων συμβάσεων..... (29/01/2016)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης προκηρύσσει Πρόχειρο Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (ανά ομάδα) για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» με προϋπολογισμό 40.744,98 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α....... (29/01/2016)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ"

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης προκηρύσσει Πρόχειρο Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (ανά ομάδα) για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ"» με προϋπολογισμό 44.216,04 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α....... (29/01/2016)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, μετά την 176/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διενεργεί δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών Επισκευής & Συντήρησης Ιατρικών μηχανημάτων, (CPV 50400000-9), για ένα (1) έτος με αριθμό Διακήρυξης 29/2015 και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.  ..... (05/01/2016)

περισσότερα »

Εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την ανανέωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων πυρός των ακινήτων του Δήμου Δράμας

Εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την ανανέωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων πυρός των ακινήτων του Δήμου Δράμας  ..... (14/12/2015)

περισσότερα »

Περίληψης διακήρυξης Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού διαγωνισμού του Δήμου Προσοτσάνης

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης προκηρύσσει Δημόσιο Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 12 «ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ» της γενικότερης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» με κριτήριο κατακύρωσης των χαμηλότερη τιμή. Ο συνολικός προϋπολογισμό..... (14/12/2015)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης για την προμήθεια τροφίμων

Περίληψη διακήρυξης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης σχετικά με την διεξαγωγή ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια τροφίμων για τις διατροφικές ανάγκες των περιθαλπόμενων των έξι Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης..... (11/12/2015)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΑΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Περίληψη διακήρυξης για τον ανοιχτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με προφορική προσφορά για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)..... (11/12/2015)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016»

Ο Δήμαρχος Δοξάτου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με ηλεκτρονικές προσφορές για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Δοξάτου & των Νομικών του Προσώπων έτους 2016» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνηςαμόλυβδης, ελαιολιπαντικών) ενδεικτικού προϋπολογισμού 388.800,00€ με το Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων.  ..... (10/12/2015)

περισσότερα »

Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις Αστυνομικών Υπηρεσιών

Επισυνάπτουμε Διακήρυξή, που αφορά ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις των αστυνομικών υπηρεσιών, που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΣΤ΄ αυτής...... (01/12/2015)

περισσότερα »

Δημόσιου Ανοικτού Πρόχειρου (συνοπτικού) Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού (Hardware)

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πρόχειρο (συνοπτικό) διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τον Ν. 3463/06, τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 11389/93 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 185/23-3-93 ΕΚΠΟΤΑ), το Π.Δ. 60/2007, τις διατάξεις των άρθρων 157, 139 και 201 του Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ 160/Α/2014) και την αριθ. 380/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την «Προμήθεια Εξοπλισμού (Hardware)», ο οποίος περιγράφεται αναλυτικά στη μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάν..... (26/11/2015)

περισσότερα »

Ανοικτού Πρόχειρου (συνοπτικού) Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Λογισμικών

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο (συνοπτικό) μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τον Ν. 3463/06, τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 11389/93 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 185/23-3-93 ΕΚΠΟΤΑ), το Π.Δ. 60/2007, τις διατάξεις των άρθρων 157, 139 και 201 του Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ 160/Α/2014) και την αριθ. 381/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, για την Προμήθεια Λογισμικών, ο οποίος περιγράφεται αναλυτικά στη μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληρο..... (26/11/2015)

περισσότερα »

Προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού αίθουσας στο κτίριο του πνευματικού κέντρου Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (ανά ομάδα) για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ» με προϋπολογισμό 173.133,72 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α....... (26/11/2015)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Συνημμένη θα βρείτε κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία. Παραθέτουμε αυτούσιους τους συνημμένους πίνακες, προκειμένου να μη χάθουν οι προθεσμίες αναζητώντας πληροφορίες, που αναφέρονται σε αυτούς. Οι σχετικές πληροφορίες για τους διαγωνισμούς βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδαwww.agora.mfa.gr/bg60.             Τα μέλη, που ενδιαφέρονται για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, ο οπ..... (20/11/2015)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ο Δήμος Προσοτσάνης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» (20/11/2015)

περισσότερα »

Δημοσίευση Eπαναληπτικού Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων

Κατεβάστε την περίληψη της 28ης/2015 Διακήρυξης, για την προμήθεια Τροφίμων, του Νοσοκομείου Δράμας  ..... (18/11/2015)

περισσότερα »

Δημοσίευση Διακήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ανάδειξης Προμηθευτή για το Κρεοπωλείο ΣΠΑ

Σας γνωρίζουμε ότι, η Μεραρχία σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ανάδειξη προμηθευτή για παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του τμήματος κρεοπωλείου του Στρατιωτικού Πρατηρίου Αλεξανδρούπολης (ΣΠΑ)...... (29/10/2015)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ του Δήμου Προσοτσάνης και των Ν.Π. του, έτους 2016

Ο Δήμος Προσοτσάνης Επαναπροκηρύσσει νέο Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389 ΦΕΚ Β 185/23-3-1993), για την ανάδειξη προμηθευτή/των, της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Προσοτσάνης και των Ν.Π. του έτους 2016». (29/10/2015)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΩΝ 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Διεθνής ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων θέρμανσης και κίνησης καθώς και ελαιολιπαντικών για την κάλυψη αναγκών των έξι Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης...... (22/10/2015)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Ζήτηση προσφοράς για αγορά τεσσάρων (4) ελαστικών για το υπηρεσιακό όχημα 1VECO δεκατεσσάρων (14) Θέσεων του Παραρτήματος Χρονιών Παθήσεων Δράμας με πινακίδες κυκλοφορίας ΚΥ8660...... (22/10/2015)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2016...... (22/10/2015)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την υπηρεσία: "Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας αττό τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση "Ερείπια Νεράιδας" αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας"...... (17/10/2015)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή ειδών αρτοτροφοδοσίας..... (08/10/2015)

περισσότερα »

Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού

Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια και εγκατάσταση Εξοπλισμού Γενικής Χρήσης, Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, Ξενοδοχειακού και Οικιακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Δοξάτου Δράμας (07/10/2015)

περισσότερα »

Διαγωνισμός Εκχιονισμού

Πρόχειρος δημόσιος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας «Εκχιονισμός αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2015 - Απρίλιος 2016»..... (05/10/2015)

περισσότερα »

Διαγωνισμός Στρατού

Δημοσίευση Διακήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ανάδειξης Προμηθευτή για το Κρεοπωλείο ΣΠΑ (05/10/2015)

περισσότερα »

Προμήθεια Κινητής Ιατρικής - Οδοντιατρικής Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισμού

Προμήθεια Κινητής Ιατρικής - Οδοντιατρικής Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισμού..... (05/10/2015)

περισσότερα »

Διαγωνισμός Ελληνικής Αστυνομίας

Συλλογή προσφορών που αφορούν είδη κυλικείου του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής (05/10/2015)

περισσότερα »

Διακήρυξη ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού

Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός, για την προμήθεια Αναλωσίμων υλικών Τεχνητού Νεφρού, προϋπολογισμού 239.000,00€ με το Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή...... (05/10/2015)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Δείτε το συνημμένο..... (30/09/2015)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικός, δημόσιος, διεθνής, μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων

Διακήρυξη του ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης (24/09/2015)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρο διαγωνισμό σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την υλοποίηση του δεύτερου υποέργου, με τίτλο «Η Δράμα Συμφέρει» στα πλαίσια της πράξης “Δράσεις και ενέργειες για την ανάπτυξη της εμπορικής κίνησης στο εμπορικό κέντρο Δράμας. Πρακτικές και νέες μέθοδοι για τη διατήρηση και προσέλκυση καταναλωτών” με κωδικό ΜΙS 385673. (10/09/2014)

περισσότερα »

Yπ' αριθμ. 42306/06-08-2014 περίληψη διακήρυξης για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου» έτος 2015.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Μειοδοτικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων. (11/08/2014)

περισσότερα »

Yπ' αριθμ. 41881/04-08-2014 περίληψη διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» έτος 2015.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Μειοδοτικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων. Ανοικτός Διεθνής Μειοδοτικός Διαγωνισμός. (11/08/2014)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.

H κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία.Οι σχετικές πληροφορίες για τους διαγωνισμούς βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr/bg60 και επικοινωνία με e-mail: ecocom-sofia@mfa.gr. Τα μέλη, που ενδιαφέρονται για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, ο οποίος διεξάγει το διαγωνισμό. (05/08/2014)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διεθνής, ανοικτός, δημόσιος, μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, εξυπηρετητές, σαρωτής, λοιπά είδη πληροφορικής), για τις ανάγκες της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους 2014. (31/07/2014)

περισσότερα »

Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής.

Διεθνής, ανοικτός, δημόσιος, μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, εξυπηρετητής, σαρωτής , λοιπά είδη πληροφορικής ), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους 2014. (28/07/2014)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π. ΑΜ.Θ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη χορηγητών προμηθευτών υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Παραρτημάτων Χρόνιων Παθήσεων Καβάλας, Χρόνιων Παθήσεων Δράμας, Προστασίας Παιδιού Δράμας, Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής και Προστασίας Παιδιού Καβάλας με ισχύ των συμβάσεων από την υπογραφή της ως και τις 31-12-2014. (28/07/2014)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (09/07/2014)

περισσότερα »

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία..... (09/07/2014)

περισσότερα »

Διαγωνισμός Λειτουργίας Κρεοπωλείου στο ΣΠΞ

Διαγωνισμός Λειτουργίας Κρεοπωλείου στο ΣΠΞ..... (08/07/2014)

περισσότερα »

ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α.Ε.Α.

ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α.Ε.Α...... (02/07/2014)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού.

Υπ’ αριθ. 2/2014 προκήρυξή μας, που αφορά ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια του είδους ΄΄Περιφερειακός Εξοπλισμός ΄΄, για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας (30/06/2014)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας – Θράκης 2007–2013 (30/06/2014)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ν. ΚΡΩΜΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ» του Επιχειρησιακού προγράμματος Μακεδονίας – Θράκης 2007–2013. Αριθ. Πρωτ: 34263/24-06-201 (30/06/2014)

περισσότερα »

Προκήρυξη δημόσιου, τακτικού διαγωνισμού, ανοικτής διαδικασίας και διεθνούς συμμετοχής.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσσει δημόσιο, τακτικό διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας, διεθνούς συμμετοχής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με αντικείμενο την «Προμήθεια και Εγκατάσταση ‘’Δεκαπέντε (15) σταθμών AIS (Automatic Identification System) Class A - Secure Mode’’ για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των δυνατοτήτων των Περιπολικών Σκαφών του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.» (30/06/2014)

περισσότερα »

Προκύρηξη δημόσιου τακτικού διαγωνισμού του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσσει δημόσιο, τακτικό διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας, διεθνούς συμμετοχής, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με αντικείμενο την «Μελέτη και Ανάπτυξη Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας», όπως αναλυτικά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτημα ΣΤ της αριθ. 08/2014 δ/ξης). (30/06/2014)

περισσότερα »

Δημοσίευση Διαγωνισμού της ΧΧ ΤΘ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/4ο ΕΓ - Διακήρυξη υπ' αριθμ. 4/2014

Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή νωπού κρέατος και νωπού κοτόπουλου και γαλοπούλας από το ελεύθερο εμπόριο, απο συνεταιρισμούς, ΑΕ,ΕΠΕ, ΟΕ,ΕΕ και παραγωγούς για τις Μονάδες Ν.Καβάλας - Δράμας (30/06/2014)

περισσότερα »

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΚΠΠ ΑΜΘ

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ..... (26/06/2014)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ..... (23/06/2014)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (19/06/2014)

περισσότερα »

Συμπληρωματικές πληροφορίες για το Διαγωνισμό του έργου “Smart Specialization”

Συμπληρωματικές πληροφορίες για το Διαγωνισμό του έργου “Smart Specialization” (18/06/2014)

περισσότερα »

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «SMART SPECIALIZATION»

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ..... (17/06/2014)

περισσότερα »

Υπόδειγμα για την οικονομική προσφορά της εταιρείας σας

Υπόδειγμα για την οικονομική προσφορά της εταιρείας σας Προς τους ενδιαφερόμενους για το διαγωνισμό του έργου “Smart Specialization”..... (17/06/2014)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΚΠΠ ΑΜΘ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΚΠΠ ΑΜΘ (04/06/2014)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤOY ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “SMART SPECIALIZATION” (ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ), ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013”»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤOY ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “SMART SPECIALIZATION” (ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ), ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013”» (28/05/2014)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για αναζήτηση Συμβούλου με αντικείμενο “Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για την ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων” ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ” 2007-2013)

Το Επιμελητήριο Δράμας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναζήτηση Συμβούλου με αντικείμενο “Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για την ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων” ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ” 2007-2013). (14/05/2014)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (07/05/2014)

περισσότερα »

Αποστολή ανακοίνωσης μετάθεσης της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 1/2014 προκήρυξης της Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

Αποστολή ανακοίνωσης μετάθεσης της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 1/2014 προκήρυξης της Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (30/04/2014)

περισσότερα »

Δημοσίευση Διακήρυξης 6/2014 της ΠΕΑΑ

Δημοσίευση Διακήρυξης 6/2014 της ΠΕΑΑ (28/04/2014)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (28/04/2014)

περισσότερα »

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού (24/04/2014)

περισσότερα »

Περίληψης προκήρυξης δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών

(16/04/2014)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Δοξάτου έχοντας υπόψη τις διατάξεις της 11389/93 απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ),του Ν.3463/2006, του Ν.2286/95, και το Ν.2503/97 Προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών» (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, ελαιολιπαντικών) ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.500,00 € με το Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του Δήμου. (16/04/2014)

περισσότερα »

Πρόγραμμα KEWEP - Προκήρυξη νέων θέσεις μαθητείας (Internship) σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στη Νότια Κορέα.

Σε συνέχεια της από 19/3/2014 σχετικής ανακοίνωσής μας, σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος KEWEP του Ευρωπαϊκού Επιμελητηρίου στη Νότια Κορέα (ECCK), για την απασχόληση νέων επιστημόνων με τη μορφή μαθητείας (Internship) σε εδώ εγκατεστημένες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, προκηρύχθηκαν 2 ακόμη θέσεις από την TUV SUD Korea, μία για τις πωλήσεις και μια για το λογιστήριο. (16/04/2014)

περισσότερα »

Προκήρυξη Διαγωνισμού

(16/04/2014)

περισσότερα »

Διακήρυξη για διενέργεια διαγωνισμού , για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»

Ο Δήμαρχος Δοξάτου έχοντας υπόψη τις διατάξεις της 11389/93 απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ),του Ν3463/2006, του Ν,2286/95, και το Ν.2503/97 (26/03/2014)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διακήρυξης

5η/ 2014 διακήρυξη για τη  διενέργεια δημόσιου ανοικτού  διαγωνισμού προμήθειας Ειδών Διατροφής ( Συσκευασμένα τρόφιμα & άρτο), του Γ. Νοσοκομείου Δράμας (14/03/2014)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 2014»

Ο Δήμαρχος Δοξάτου έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν.3463/2006, Π.Δ.28/80, Ν.2539/97, Ν.2362/95 προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (06/03/2014)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΣΤΟΧΟΣ Η ΔΟΥΛΕΙΑ" (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"2007-2013)

(04/02/2014)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΔΙΚΤΥΩΣΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΣΤΟΧΟΣ Η ΔΟΥΛΕΙΑ" (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" 2007-2013)

(04/02/2014)

περισσότερα »

Περίληψη της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

(03/02/2014)

περισσότερα »

Προκήρυξη διενέργειας δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των Συνοριακών Σταθμών : α) Ευζώνων και β) Κήπων – Καστανέων για το έτος 2014

(29/01/2014)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "STATUS Στρατηγική Εδαφικού Προγραμματισμού για μικρά και μεσαίου μεγέθους αστικά συστήματα."

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ..... (04/12/2013)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ"

(21/11/2013)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

(09/09/2013)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) (07/08/2013)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ..... (05/08/2013)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

(05/08/2013)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΙΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (29/05/2013)
Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 3158/31.01.2013 Πρόσκλησης για τον Εμπλουτισμό του Μητρώου (04/04/2013)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΜΕΛΕΤΗΤΗ με αντικείμενο «Τα προϊόντα του μέλλοντος» (29/03/2013)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΜΕΛΕΤΗΤΗ με αντικείμενο «Ιστορική Αναδρομή στην επιχειρηματικότητα της Δράμας» (29/03/2013)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (29/03/2013)
ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ TOY ΕΦΕΠΑΕ (04/04/2013)
Προκήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή συμβούλου-μελετητή (30/01/2013)
2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Flavor & Taste Επιτραπέζιας (30/01/2013)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ (05/09/2012)
ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (24/08/2012)


ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα


 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ