ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ


Πρόγραμμα Κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των τυποποιημένων Προϊόντων και της Αγροδιατροφής
04/12/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

04/12/2020

 

 

 

"Πρόγραμμα Κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των τυποποιημένων Προϊόντων και της Αγροδιατροφής"

 

 

 

Το Επιμελητήριο Δράμας, ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του στον κλάδο των «Τυποποιημένων προϊόντων και της Αγροτοδιατροφής», ότι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων της Ελλάδος σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια μέλη της, ξεκίνησε την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον προαναφερόμενο κλάδο.

 

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα ή εποχικά εργαζόμενοι. Στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και όσοι εργαζόμενοι τελούν σε αναστολή των  συμβάσεών τους και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα από τους εργαζόμενους  στις επιχειρήσεις, μπορεί να γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://024.uhc.gr .  

 

Λεπτομέρειες αναφέρονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος παρακάτω  καθώς και στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα.

 

Στέφανος Γεωργιάδης

 

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των Τυποποιημένων Προϊόντων και της Αγροδιατροφής» ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5003103

 

 

 

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, υλοποιεί την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των Τυποποιημένων Προϊόντων και της Αγροδιατροφής» με MIS (ΟΠΣ) : 5003103, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

 

Μπορείτε να αναγνώσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την επιλογή ωφελουμένων της πράξης

 

 Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν Αίτηση για συμμετοχή στη πράξη από 23/11/2020 έως και 24/01/2021 (ώρα 23:59)

 

https://024.uhc.gr

 

 

 

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, υλοποιεί την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των Τυποποιημένων Προϊόντων και της Αγροδιατροφής» με MIS (ΟΠΣ) : 5003103, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

 

Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

 

Αντικείμενο της πράξης είναι η υλοποίηση δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης για 1.250 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Βασικός Στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες – της άσκησης του επαγγέλματός τους – γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

 

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης), ή εποχικά εργαζόμενοι.

 

Στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και όσοι εργαζόμενοι τελούν σε αναστολή των  συμβάσεών τους και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Περιφέρεια.

 

ΔΕΝ έχουν δικαίωμα συμμετοχής ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ή ΑΝΕΡΓΟΙ (που λαμβάνουν ή όχι επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ).

 

Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει το σύνολο των Γεωγραφικών Περιφερειών της Χώρας.

 

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν συνολική διάρκεια 80 ώρες και θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης. 

 

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους: 

 

• Είτε με τη μέθοδο της διά ζώσης διδασκαλίας 

 

• Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης

 

• Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)

 

Η Πιστοποίηση θα διενεργηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων είτε με τη μέθοδο της φυσικής παρουσίας (εξεταζόμενων και επιτηρητών) είτε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως επιτήρησης (proctoring), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των κάτωθι αντικειμένων κατάρτισης της δράσης:

 

1. Κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής στην Αγροδιατροφή

 

2. Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης

 

3. Διεθνές εξαγωγικό εμπόριο

 

Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι της Πράξης εφόσον ολοκληρώσουν την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης και συμμετέχουν στις προγραμματισμένες εξετάσεις πιστοποίησης, καθίστανται δικαιούχοι εκπαιδευτικού επιδόματος,  ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης της Πράξης καθώς και για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση: 024.uhc.gr και το site της ΚΕΕΕ.

 

Επίσης στο e-mail:  024@ep-uhc.gr  μπορούν να απευθύνουν ερωτήματα σχετικά με το πρόγραμμα.

 

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ