ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Υπενθύμιση υποβολής δηλώσεων χημικών όπλων (ADPA 2016)
15/03/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Με το παρόν υπενθυμίζεται ότι για τις εγκαταστάσεις οι οποίες εμπίπτουν στο Νόμο 2991 (ΦΕΚ 35/Α’/27.02.2002) σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης για την απαγόρευση ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χημικών όπλων και την καταστροφή αυτών, υπάρχει υποχρέωση υποβολής δηλώσεων κάθε ημερολογιακό έτος στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Διεύθυνση Ενεργειακών και Βιομηχανικών προϊόντων (Αν. Τσόχα 16, 115 21 Αθήνα). 

H προθεσμία υποβολής των δηλώσεων για δραστηριότητες του έτους 2016, ήταν η 15/01/2017 για παραγωγή, επεξεργασία, κατανάλωση καθορισμένων οργανικών χημικών προϊόντων και η 30/01/2017 για εισαγωγές-εξαγωγές ουσιών των Πινάκων 1, 2, 3.

Παρακαλούνται οι εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης, όπως μας υποβάλλουν τα στοιχεία το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 16.03.2016. Στην περίπτωση που ήδη έχετε υποβάλει δήλωση παρακαλώ αγνοείστε την παρούσα επιστολή. Δεν απαιτείται απάντηση από εγκαταστάσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 2991/2002.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Νόμου 2991/2002, όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως δύο ετών. Στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παραβαίνουν τις διατάξεις αυτές επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και διοικητικό πρόστιμο.

Παρακαλούνται οι Φορείς/Κλαδικές Οργανώσεις/Επιμελητήρια, στους οποίους αποστέλλεται το παρόν, όπως ενημερώσουν τα μέλη τους σχετικά.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

 

 

Δρ Αγλαΐα Κουτσοδήμου

Χημικός

Δρ Χρυσάνθη Νακοπούλου

Προϊσταμένη του Τμήματος Β΄

Δρ Ευτυχία Δήμα

Προϊστάμενη της Διεύθυνσης

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ