ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: ΕΚΛΟΓΕΣ 2017
30/08/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Δράμα 28.08.2017

Αρ. Πρωτ. : 2

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(κατ’άρθρο 2 παρ.2 Π.Δ.372/1992,όπως ισχύει)

 

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Δράμας, συγκροτηθείσα σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.2 Π.Δ.372/1992, όπως το πρώτο εδάφιο της παρ.1 είχε αντικατασταθεί με την παρ.6 του ά.52 Ν.4446/2016 και όπως αντικαταστάθηκε στην  ισχύουσα μορφή του με το ά.58 παρ.3 Ν.4484/2017, βάσει της με αριθμό πρωτ.10682/04-8-2017 Απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης και σύμφωνα με την διάταξη του ά.27 Ν.4456/2017 περί των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης των Επιμελητηρίων του Ν.2081/1992, ύστερα από την συνεδρίαση της 28ης/8/2017 γνωστοποιεί στις Επιχειρήσεις- Μέλη του Επιμελητηρίου Δράμας τα κάτωθι:

  1. Oι Εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Δράμας, θα διεξαχθούν στις 09 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο κατά τις ώρες έναρξης και λήξης αντίστοιχα: 08:00 π.μ. μέχρι 19:00 μ.μ., στο κτίριο του Επιμελητηρίου επί της οδού Λαμπριανίδη αρ.40 στη Δράμα.
  2. Ο κατάλογος των εγγεγραμμένων μελών του Επιμελητηρίου είναι αναρτημένος στα γραφεία του Επιμελητηρίου Δράμας (οδός Λαμπριανίδη αρ. 40, 1ος όροφος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για ενημέρωση και τακτοποίηση των στοιχείων των εκλογέων και της ταμειακής τους ενημερότητας, ώστε να έχουν δικαίωμα ψήφου. Υπενθυμίζεται ότι στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται βάσει του ά.3 παρ.3 Π.Δ.372/1992,όπως ισχύει σήμερα εκείνα τα Μέλη που έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, προ της ημερομηνίας των εκλογών και έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για τον προηγούμενο από τις εκλογές χρόνο. Η προθεσμία τακτοποίησης των οικονομικών υποχρεώσεων οφειλομένων παρελθουσών χρήσεων πρέπει να γίνει το αργότερο 40 ημέρες πριν από τις εκλογές ήτοι το αργότερο μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 2017 .
  3. Έχει συνταχθεί η  σχετική πρόσκληση και τα έντυπα υπόδειξης εκπροσώπων των νομικών προσώπων, που δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους (βλ.ά.3παρ.2 Π.Δ.372/1992,όπως ισχύει), τα οποία και θα αποσταλούν έγκαιρα στους ενδιαφερόμενους.

 

                                       Με εντολή της Εκλογικής Επιτροπής

                                                           Η Γραμματέας

                                                  ΚΑΝΕΤΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

  

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ