ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ή ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
10/10/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Δράμα: 10.10.2017

Αρ. Πρωτ. : 4

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ή ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Δράμας υπενθυμίζει  σύμφωνα και με προηγούμενη ανακοίνωση ότι:

- Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται εκείνα τα  μέλη που έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, δηλαδή όσοι έχουν εγγραφεί μέχρι και τις 08/12/2016  και έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το προηγούμενο από τις εκλογές χρόνο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του ά.4 Ν.2081/1992, όπως αντικαταστάθηκε με το ά.23 Ν.3419/2005, ύστερα από το ά.100 περ.α Ν.4314/2014 και σύμφωνα με την ΥΑ 7757/160/22.7.2010 (ΦΕΚ Β’1275/06.8.2010) παρ.12.

-Η εξόφληση ή ο διακανονισμός οφειλομένων συνδρομών παρελθουσών χρήσεων πρέπει να γίνει το αργότερο 40 ημέρες πριν τις εκλογές ήτοι το αργότερο μέχρι και τις 29/10/2017 η οποία είναι Κυριακή και ως εκ τούτου ως εξαιρετέα ημέρα λήξης υπολογιζόμενης προθεσμίας μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 2017 (ά.3  Π.Δ.372/1992, όπως είχε αντικατασταθεί με το ά. 1 Π.Δ.164/2001 και αντικαταστάθηκε ως άνω με το ά.3 Π.Δ. 52/2006,ΦΕΚΑ’53/13.3.2006).

 

Με εντολή της Εκλογικής Επιτροπής

Η Γραμματέας

 

Χ. ΚΑΝΕΤΙΔΟΥ

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ