ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Νέα Δεδομένα για τις επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας
12/12/2013
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Δράμα, 10 Δεκεμβρίου 2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει τα μέλη του και κυρίως τις επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας ότι προέκυψαν νέα νομικά δεδομένα τα οποία αναγκάζουν την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να επανεξετάσει τις καταγγελίες που κατατέθηκαν ενώπιόν της σχετικά με αποφάσεις κρατών - μελών που τροποποιούν δυσμενώς, και μάλιστα αναδρομικά, εθνικά συστήματα στήριξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό αφορά όχι μόνο το ζήτημα της έκτακτης εισφοράς (25-37%) αλλά και τις προθέσεις του υπουργείου για  "New Deal” μεταξύ παραγωγών και κράτους, το οποίο προωθεί ο Υφυπουργός κ. Ασημάκης Παπαγεωργίου. 

Τα νέα νομικά δεδομένα προκύπτουν από την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία εκ των πραγμάτων υποχρεώνει την Κομισιόν και τις υπηρεσίες της να είναι περισσότερο "προσεκτική" στο να δώσει το πράσινο φως για αναδρομικές αλλαγές στις συμβάσεις παραγωγών ΑΠΕ. Με Δελτίο Τύπου της,  προ ολίγων ημερών (βλ. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1021_en.htm#!), η ίδια η Επιτροπή, επισημαίνει ρητώς ότι «οι Κυβερνήσεις θα πρέπει να αποφεύγουν αναδρομικές τροποποιήσεις τους» και «να σέβονται τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των επενδυτών σχετικά με τις αποδόσεις που λαμβάνουν για επενδύσεις που έχουν πραγματοποιήσει» αναφερόμενη με τις αρχές που θα πρέπει να τηρούνται σε κάθε παρέμβαση στα υφιστάμενα συστήματα στήριξης των ΑΠΕ

Η επανεξέταση των νομικών δεδομένων προέκυψε ως συμπέρασμα συνάντησης και εκτενούς συζήτησης που είχαν επί των ως άνω θεμάτων την προηγούμενη εβδομάδα εκπρόσωποι δικηγορικών εταιρειών που εκπροσωπούν ιδιώτες επενδυτές και συνδέσμους παραγωγών ΑΠΕ από την Ελλάδα, τη Λεττονία και την Ισπανία με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι η πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στην υπόθεση IBV (C-195/2012, Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA v Région wallonne, της 26 Σεπτεμβρίου 2013) επιφέρει ουσιώδη ανατροπή των δεδομένων καθώς την αναγκάζει να αλλάξει την έως τώρα στάση της σχετικά με την υποχρέωση των κρατών μελών να σέβονται και να μην παραβιάζουν τις γενικές αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου κατά τη θέσπιση και εφαρμογή εθνικών συστημάτων ενίσχυσης των ΑΠΕ.

Ενημερωτικά  η Επιτροπή επανεξετάζει αυτή τη στιγμή τις καταγγελίες  που έχουν κατατεθεί από τους παραγωγούς σύμφωνα με τα δεδομένα  που θέτει πλέον η εν λόγω πρόσφατη δικαστική απόφαση.

Επιπλέον η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας έχει επισήμως αποστείλει ερώτημα στη Νομική Υπηρεσία της Επιτροπής, ζητώντας της να αποτυπώσει τις ακριβείς νομικές συνέπειες που γεννώνται από την έκδοση της απόφασης IBV. Η απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής αναμένεται έως το τέλος του έτους.

Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει τους παραγωγούς ενέργειας και τους φορείς που αντέδρασαν στην  πολιτική αλλοίωσης των συμβάσεων από το Υπουργείο Ενέργειας, με την επιβολή αναδρομικών έκτακτων εισφορών καθώς και την επιχειρούμενη  μείωση των συμβασιοποιημένων τιμών. 

 

                                    `

Για το Επιμελητήριο Δράμας

Ο Πρόεδρος

Στέφανος Α. Γεωργιάδης

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ