ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Επισυναπτόμενα Αρχεία (κάντε κλικ στους μπλε συνδέσμους)
ΠΚΠ αντιδραστ. Αιμοδοσίας (ΕΚΤΟΣ) αναλυτών Ψ0024690ΒΞ-0Ξ8 23PROC012781194

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την Προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (Εκτός Αναλυτών)
31/05/2023
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη σας:

 

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την Προμήθεια   ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (Εκτός Αναλυτών) (KAE 1359) { ΔΙΆΦΟΡΑ ΧΗΜΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ (CPV: 24327000-2), ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΊΑΣ  (CPV: 33698100-0), ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV: 33696100-6)  }{Πιθανή ποσότητα: 80.168  CASS , FL, TEM,   TEST,  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, ΛΙΤΡΑ, ΤΑΙΝΙΕΣ}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους 

 

Προϋπ. δαπάνης   26.443,35 €   προ ΦΠΑ  ή  28.115,00 € συμπ. ΦΠΑ 6%,24%, ως εξής:

 

 

Πιθανή προϋπολ. δαπάνη προ ΦΠΑ

Ποσοστό ΦΠΑ

Αξία ΦΠΑ

Πιθανή προϋπολ. δαπάνη συμπερ. ΦΠΑ

 

25.970,85 €

6%

1.558,25€

27.529,10€

 

472,50 €

24%

113,40€

585,90 €

 

Σύνολο:

26.443,35

 

1.671,65€

28.115,00€

 

Με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

 

 

 

 

 

Ευχαριστούμε

 

Γ.Ν. Ζακύνθου " Άγιος Διονύσιος"

 

Τμήμα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών)

 

Πληροφορίες: Τουρίκη Όλγα

 

Τηλ: 2695360606

Fax: 2695360648

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ