ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Επισυναπτόμενα Αρχεία (κάντε κλικ στους μπλε συνδέσμους)
10 - 2024 Ηλ.ΔΑΔ. για προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΟ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (Τ) (ΡΒ3Α4690ΒΞ-5ΣΓ) (24PROC014822912)

ΗΛ.ΔΑΔ 10/2024 Προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ»
29/05/2024
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Γνωστοποίηση διενέργειας  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10/2024 , κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια  «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ» (CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) (KAE 1311) για κάλυψη αναγκών του  Γ.Ν.Ζ., για ένα περίπου (1) έτος». 

 

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10/2024 , κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια  «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ» (CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) (KAE 1311) για κάλυψη αναγκών του  Γ.Ν.Ζ., {πιθανή ποσότητα:  311.329  τεμ., 7.900  ταιν., 10 λιτ., 5 ρολά, 1.200 μέτρα, 30 Συσκ.} για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

 

Ανώτατης προϋπολογισθείσης δαπάνης  43.288,32 € προ ΦΠΑ ή 53.677,52 € συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

 

Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ ΡΒ3Α4690ΒΞ-5ΣΓ ,   ΑΔΑΜ : 24PROC014822912και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 352188

 

 

 

Ευχαριστούμε 

 

Γ.Ν. Ζακύνθου " Άγιος Διονύσιος"

 

Τμήμα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών)

 

Πληροφορίες: Τουρίκη Όλγα

 

Τηλ: 2695360606

Fax: 2695360648

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ