ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Επισυναπτόμενα Αρχεία (κάντε κλικ στους μπλε συνδέσμους)
Οικονομικη Προσφορα ΠΥΠ 05_24
24PROC014915623- οπωρολαχανικα
ΥΔ Συμμετοχής_ΠΥΠ 05_24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΥΠ) 05/24 - ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΝΩΠΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΑΤΑΤΑ - 111ΠΜ
11/06/2024
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Καλημέρα,
σας επισυνάπτουμε τη σχετική Πρόσκληση (ΠΥΠ) 05/24  για την προμήθεια
ειδών θέματος, προς ενημέρωση των μελών σας με συναφή επαγγελματική
δραστηριότητα και ενδεχόμενη συμμετοχή τους.  Για τους τυχόν
ενδιαφερομένους η διαδικασία θα διενεργηθεί  την 28-6-2024 (αποσφράγιση
προσφορών από αρμόδια επιτροπή). Η εν λόγω Πρόσκληση αφορά προμήθεια
διάρκειας ενός (1) έτους.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς είναι η 27η Ιουνίου 24,
ημέρα Πέμπτη, και ώρα 14.00 μ.μ.

Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο  "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" με  ΑΔΑ:9ΟΔ26-Ν2Σ
και "ΚΗΜΔΗΣ" με ΑΔΑΜ:24PROC014915623.

Προς διευκόλυνσή των ενδιαφερομένων επισυνάπτεται Υπόδειγμα  Εντύπου
Οικονομικής Προσφοράς & Υπόδειγμα Υ.Δ. Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε
επεξεργάσιμη μορφή (word).

Ημερομηνία Ειδοποίησης: 11/06/24

  Με εκτίμηση,
  ΜΥ ΠΕ(Δ/Ο) Σοφία Θεοδωροπούλου
  111ΠΜ/Τμ. Οικ/Γρ. Συμβάσεων
  τηλ.2428045737-5040
  email:sofia.theodoropoulou@haf.gr

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ