ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Επισυναπτόμενα Αρχεία (κάντε κλικ στους μπλε συνδέσμους)
1η Πρόσκληση διαβούλευσης αρχικών τεχνικών προδιαγραφών__ΨΕΓΕ4690ΒΞ-3ΛΒ

Γνωστοποίηση διενέργειας 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης επι των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών , για την προμήθεια: ««Χειρουργικής Τράπεζας », για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ .
08/07/2024
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Καλημέρα σας,

 

Παρακαλούμε  για την ενημέρωση των μελών σας :

 

 

 

Πρόσκληση     1ης Δημόσιας Διαβούλευσης επι των επισυναπτόμενων αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια: «Χειρουργικής Τράπεζας »{ (CPV33192230-3), «Τράπεζες Χειρουργείου»(ΚΑΕ 9749.01Ν) }(Ζητούμενη ποσότητα 1).Πιθανής προϋπ. Δαπάνης 56.451,61 € προ ΦΠΑ ή 70.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»,Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: ΨΕΓΕ4690ΒΞ-3ΛΒ}  & από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr ) στο σύνδεσμο «ΠροκαταρκτικέςΔιαβουλεύσεις» { με  Mοναδικό Kωδικό διαβούλευσης: 2024DIAB28633 }.

 

 

 

..................................................................................................................................................................

 

 

 

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 

 

 

Με εκτίμηση,

 

Γ.Ν.Ζακύνθου "Αγιος Διονύσιος"

 

Τμήμα Οικονομικoύ (Γραφείο Προμηθειών)

 

Πληροφορίες: Θεόδωρος Μπάλος

Τηλ.: 2695360606

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ