ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Κοινοποίηση Διαγωνισμών
12/07/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Κοινοποίηση διαγωνισμών

Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισμού για τη Σύναψη Σύμβασης
Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη, στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016
∆ιακήρυξη υπ ́ αριθμ. 2/2018 Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού
Διακήρυξη Β ́ Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 70
Περίληψη της με αριθμ. 57/2018 Διακήρυξης
Ανακοίνωση Διακήρυξης - Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Δημοσίευση Ανακοίνωσης Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ. 22/18
Συμβάσεις μη Αμυντικού Υλικού
Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Συσσιτίου ΓΚΤΕΔ
Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Νωπών Ιχθυηρών και Οστρακοειδών
Συνοδευτική Φόρμα Υποβολής προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη
Συνοδευτική Φόρμα ∆ιακήρυξης υπ ́ αριθμ. 2/2018

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ