ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ενημέρωση για Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 1681/21-3-2019 διακήρυξης, προμήθειας Αντιδραστηρίων ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ εξετάσεων
05/04/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμ. πρωτ. 1681/21-3-2019,
με ΑΔΑ: 6ΜΠΩ4690ΒΞ-ΘΣ2, ΑΔΑΜ: 19PROC004653800, για την προμήθεια
Αντιδραστηρίων ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ εξετάσεων (CPV 33696500-0, Αντιδραστήρια Εργαστηρίων) (ΚΑΕ 1359),
με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών
(Α1..ρουτίνας - Α2..εφημερίας - εφεδρικός, Α3..επειγόντων, Α4..μέτρησης γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης)
καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων.

Επισυνάπτονται όλες οι πληροφορίες.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
Ενημέρωση για Τροποποίηση διακήρυξης 6Ξ7Μ4690ΒΞ-0ΑΥ

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ