ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΒΙΒΛΙΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
30/01/2013
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Α/ΑΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
1ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ1985
2ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ1983
3ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ1978
4ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1984
5ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ1986
6Ο ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ1986
7Ο ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ1979
8ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ1985
9Ο ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΡΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1642/861986
10Ο ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ1986
11ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ1983
12ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ1980
13ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΕΩΣ1976
14ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ - ΔΩΡΕΩΝ - ΠΡΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΕΚ ΛΑΧΕΙΩΝ1980
15ΤΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ1984
16ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ1972
17ΛΕΞΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΟΣ Ά1984
18ΛΕΞΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΟΣ ΄Β1984
19ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ1978
20ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ1980
21Ο ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ1986
22ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ1983
23ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 
24ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ1985
25ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ1979
26ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ1981
27ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ2003
28ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ2003
29ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2000/60 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ2003
30ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2000-20062001
31ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2000-20062001
32ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-20062001
33ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2000-20006 2002
34ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΣΥΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ2002
35ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ1999
36ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ1999
37ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ1998
38ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ1998
39ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ1998
40ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-20062001
41ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2000-20062001
42ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕ.Σ.Υ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ2001
43ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ2001
44ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ2001
45ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Ο.Α.Ε.Δ. ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ2001
46ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ2000
47ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ2000
48ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Π.Ο.Ε.2000
49ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ2002
50ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΙΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ2003
51ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ2003
52ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III 2000-2006 Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Π.Σ.2003
53ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)2003
54ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ1999
55ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΑΝΤΖΕΝΤΑ 2000 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ1999
5690 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ1998
57Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 20012001
58Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 19991999
59ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ1998
60ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΤΟ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ2003
61Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ1980
62ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΩΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ1982
63ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ1986
64ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 19851985
65Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1980
66Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΜΟΣ ΙΙ1982
67ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ1987
68Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ1969
69ΛΕΞΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ1981
70Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ1973
71ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ1974
72ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ 
73ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ ΟΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ1967
74ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΨΕΙΣ1991
75ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ2002
76ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ2001
77ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΔΟΥ2000
78ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ2001
79ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΠΌ ΆΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ2001
80ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 542/19771977
81ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ1999
82ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
83ΠΙΝΑΞ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ1976
84ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ1971
85ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ1979
86ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ1971
87ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ1983
88ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
89ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΩΣ 
90ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Α΄1984
91ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Β΄1984
92ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Α) ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α. ΕΤΟΥΣ 1987 Β) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α.1988
93ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ1982
94ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ1980
95Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ1986
96ΕΙΔΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ1981
97ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ1985
98ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ1985

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ