ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  RSS 2.0 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επισυνάπτεται το αρχείο..... (03/10/2023)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (14/2023), για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ. » (CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) (KAE 1311) »

Παρακαλούμε  για την ενημέρωση των μελών σας :       Γνωστοποίηση διενέργειας   Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (14/2023), για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ. » (CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) (KAE 1311) » , για κάλυψη αναγκών του  Γ.Ν.Ζ., , για ένα (1) περίπου έτος .Προϋπολογισθείσα δαπάνη  : 150.923,49 € (συμπερ.  ΦΠΑ).Με κριτήριο κατακύρωσης , η   πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) . Για περισσότερες πληροφορίε..... (03/10/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.19/23

Σας αποστέλλουμε έγγραφο με στοιχεία  Φ.831/ΑΔ.17057/Σ.6570/02 Οκτ 23/201ΚΕΦΑ/Δ5/3, που αφορά διαγωνισμό θέματος. -- 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας Διεύθυνση Δ5 (Οικονομικού) Τμήμα 3 (Προμηθειών Εσωτερικού) Επγός(Ο) Αναστοπούλου Φωτεινή τηλ 2105504398 Ανθσγός(Ο) Καγιαλέ Καλλιόπη τηλ 2105504397..... (03/10/2023)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί - Συμβάσεις ΕΔ (Διακήρυξη Νο 20/2023)

Καλημέρα Σας αποστέλλουμε συνημμένα την περίληψη της διακήρυξης Νο 20/2023. Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας. Με εκτίμηση. Σχης (ΕΜ) Καραγιάννης Παναγιώτης ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, τηλεφ. 2310025249..... (02/10/2023)

περισσότερα »

«Παράταση των προθεσμιών εκπλήρωσης των δηλωτικών φορολογικών υποχρεώσεων, παρακρατούμενων φόρων, φόρων μεταβίβασης Κεφαλαίου, ΦΠΑ, τελών και λοιπών έμμεσων φόρων για τους υποκείμενους στον φόρο που έχουν την έδρα ή υποκατάστημα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ή την κατοικία τους στις περιοχές που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) που εκδηλωθήκαν τον Σεπτέμβριο 2023.»

Αυτό είναι ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα. Παρακαλώ μην απαντήσετε Αυτόματη Αποστολή από Σύστημα Αυτοματισμού Γραφείου Υπ. Οικονομικών Αριθμός Πρωτοκόλλου: Α.1144 Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης: 25/09/2023 - 10:10 Θέμα: (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ.- 28/09/2023 - 15:28:11) Παράταση των προθεσμιών εκπλήρωσης των δηλωτικών φορολογικών υποχρεώσεων, παρακρατούμενων φόρων, φόρων μεταβίβασης Κεφαλαίου, ΦΠΑ, τελών και λοιπών έμμεσων φόρων για τους υποκείμενους στον φόρο που έχουν την έδρα ή υποκατάστημα της επιχειρημ..... (02/10/2023)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί - Συμβάσεις ΕΔ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού προμήθειας αλεύρων και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας. Με εκτίμηση Σχης (ΕΜ) Καραγιάννης Πααγιώτης ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ τηλεφ. 2310025249 ..... (29/09/2023)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 91/2023

Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 91/2023 του 424 ΓΣΝΕ...... (29/09/2023)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 81/2023

Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 81/2023 του 424 ΓΣΝΕ...... (29/09/2023)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 83/2023

Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 83/2023 του 424 ΓΣΝΕ...... (29/09/2023)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 84/2023

ποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 84/2023 του 424 ΓΣΝΕ...... (29/09/2023)

περισσότερα »

Δαπάνες Προμηθειών – Υπηρεσιών – Έργων

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση ενδιαφερόμενοι :   - Δ.08/23 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός..... (28/09/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Made in Qatar 2023

Under the patronage of HH the Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, the Qatar Chamber (QC), in cooperation with the Ministry of Commerce and Industry (MoCI), is organising the ninth edition of the “Made in Qatar” exhibition, which will take place from November 29 to December 2 at the Doha Exhibition and Convention Center (DECC).... (26/09/2023)

περισσότερα »

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

Αξιότιμοι κύριοι,   σας αποστέλλουμε το πρακτικό ζήτησης προσφοράς για τον καθαρισμό των υδρορροών  του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας       Μετά τιμής Επιτροπή Έρευνας και Τιμών Αγοράς  ..... (26/09/2023)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 25/2023

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μελών σας σχετικά με το Διαγωνισμό με αριθμό Διακήρυξης 25/2023, σύμφωνα με το έγγραφο που σας αποστέλλουμε συνημμένα.   Με εκτίμηση Ταγματάρχης (ΠΒ) Ευδόκιμος Γιαρισκάνης Τηλέφ. 2310025249..... (26/09/2023)

περισσότερα »

Ζήτηση προσφοράς για την αγορά τεσσάρων ελαστικών, για υπηρεσιακό όχημα του Π.Χ.Π. Δράμας

Αξιότιμοι κύριοι,   σας αποστέλλουμε το πρακτικό ζήτησης προσφοράς την αγορά τεσσάρων ελαστικών, για υπηρεσιακό όχημα του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας       Μετά τιμής   Επιτροπή Έρευνας και Τιμών Αγοράς    ..... (26/09/2023)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 25/2023

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μελών σας σχετικά με το Διαγωνισμό με αριθμό Διακήρυξης 25/2023, σύμφωνα με το έγγραφο που σας αποστέλλουμε συνημμένα.   Με εκτίμηση Ταγματάρχης (ΠΒ) Ευδόκιμος Γιαρισκάνης Τηλέφ. 2310025249..... (26/09/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 29/23 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Υλικών με Τοποθέτηση για την Επισκευή και Συντήρηση του Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του 251 ΓΝΑ

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι:           Δ.29/2023: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών με Τοποθέτηση για την Επισκευή και Συντήρηση του Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του 251 ΓΝΑ (αριθμός  συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:234234)...... (26/09/2023)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων και πουλερικών για κάλυψη αναγκών συσσιτίου Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων (ΛΑΦ Διδυμοτείχου – Λαγού – Ορεστιάδας – Πλάτης - Σουφλίου) των XVI Μ/Κ ΜΠ και 50 Μ/Κ ΤΑΞ.... (26/09/2023)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αποστέλλονται τα συνημμένα έγγραφα του υπ αρ. 19597/2023/Κύριο Πρωτόκολλο εγγράφου...... (25/09/2023)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ' 95/2023

Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 95/2023 του 424 ΓΣΝΕ...... (21/09/2023)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (16/2023), για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», για τις ανάγκες της Μ.Τ.Ν. του Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Γνωστοποίηση διενέργειας   Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (16/2023), για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»,   για τις ανάγκες  της Μ.Τ.Ν. του  Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για ένα (1) περίπου έτος .   Προϋπολογισθείσα δαπάνη  :115.000,00 € (συμπερ.  ΦΠΑ).Με κριτήριο κατακύρωσης , η   πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) .   Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  ΑΔΑ: ΡΠ7Φ4690ΒΞ-ΠΨΨ &  ΚΗΜΔΗΣ  ΑΔΑΜ: 23PROC01..... (21/09/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 60/23 Δγσμού

Σας αποστέλλετε συνημμένα για δημοσίευση, η περίληψη του 60/23 Διαγωνισμού.   Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας για την ενημέρωση τους και την επιπλέον δημοσίευση.   Σας ευχαριστούμε θερμά.   Με εκτίμηση, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ) Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ) Τμήμα 7ο Address: Πέτρου Ράλλη 1, Τ.Κ. 17778, Ρουφ Phone:    (+30) 2103483161 Email:      str-asdys-dpm7@army.gr  ..... (21/09/2023)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Δ.29/23)

Επισυνάπτεται το αρχείο..... (21/09/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 94/2023

Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 94/2023 του 424 ΓΣΝΕ...... (20/09/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.87 /2023

Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 87/2023 του 424 ΓΣΝΕ...... (20/09/2023)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Διαγωνισμοί - Συμβάσεις [Προμήθεια Εξαιρετικού (Extra) Παρθένου Ελαιολάδου] (25/07/2023)
Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 52/23 Δγσμού (24/07/2023)
«Πρόσκληση συμμετοχής στην προκαταρκτική διαβούλευση Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για τροχήλατες συρταριέρες γραφείου». (24/07/2023)
Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.14/23 (21/07/2023)
Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 50/23 Δγσμού (21/07/2023)
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/2023 (21/07/2023)
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 54/2023 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (21/07/2023)
Διαβίβαση εγγράφου (21/07/2023)
Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 19/23 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Φιαλών Αιμοκαλλιέργειας με Παροχή Συνοδού Εξοπλισμού για την Κάλυψη Αναγκών του Εργαστηρίου Κλινικής Μικροβιολογίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (21/07/2023)
Πρακτικό ζήτησης προσφοράς για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα των ΑμεΑ του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας (21/07/2023)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ