ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ


Νομικό Καθεστώς –Δομή και Λειτουργία του Επιμελητηρίου
30/01/2013
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Δράμας είναι ένα από τα 58 Επιμελητήρια της Ελλάδος, κι ο χώρος ευθύνης του είναι η ΠΕ Δράμας.

Μαζί με τα άλλα Επιμελητήρια συγκροτούν την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ),  που είναι όργανο συλλογής εθνικής έκφρασης των ελληνικών επιμελητηρίων και κατ' επέκταση του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας.

Το Επιμελητήριο Δράμας - σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία - είναι υποχρεωτική, αυτοτελής και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στην περιφέρεια

του Νομού Δράμας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

Ασχολείται με την προστασία και ανάπτυξη όλων των κλάδων της οικονομίας σε συνεργασία με την πολιτεία, υποβάλλοντας σχετικά σχέδια, εισηγήσεις και προτάσεις για την προαγωγή της τοπικής και της εθνικής οικονομίας γενικότερα. Αποτελεί διαρκές γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο για την ανάπτυξη του Νομού.

 

Συμμετέχει σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιχειρηματικότητα, την κατασκευή έργων υποδομής, τη διαχείριση συμβατικής και διαδικτυακής τεχνολογίας, καθώς και στην προώθηση των Δραμινών προϊόντων στην ελληνική και τη διεθνή αγορά, με βασικούς άξονες το μάρμαρο, τα τρόφιμα, το κρασί την ξυλεία και την υψηλή τεχνολογία.

 

Προβαίνει σε άμεση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση όλων των μελών με σχετικές ανακοινώσεις, διαλέξεις, σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις μέσω του συμβατικού και ηλεκτρονικού Τύπου..

 

Βασικά:

 

Προστατεύει και αναπτύσσει το εμπόριο, τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και τα επαγγέλματα μέσα στο πλαίσιο των απαιτήσεων της εθνικής οικονομίας.

Γνωμοδοτεί σε θέματα που αφορούν τα οικονομικά ενδιαφέροντα προς την κατεύθυνση της οικονομικής ανάπτυξης του τόπου.

 

Ενημερώνει υπεύθυνα τα μέλη του σε θέματα πολύπλευρης ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στο Νομό.

 

Ειδικότερα:

 

 • Τηρεί το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στην περιφέρειά του, το οποίο άρχισε να λειτουργεί για πρώτη φορά στη χώρα, το έτος 2011.
 • Συμμετέχει με μέλη του σε δεκάδες επιτροπές, συμβούλια και ομάδες εργασίας τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα, που ασχολούνται με την οικονομική και πολιτιστική ζωή του Νομού και της περιφέρειας.
 • Παρέχει πληροφορίες για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, τη διαδικασία εξαγωγών - εισαγωγών και τη διεξαγωγή διαγωνισμών διαφόρων έργων,

 

 • Τηρεί ειδικά μητρώα για τους εξαγωγείς, τους ασφαλιστές και τους αργυροχρυσοχόους.

 

 • Ενεργεί πραγματογνωμοσύνες, δειγματοληψίες και επιλύει με διαιτησία εμπορικές διαφορές.

 

 • Διοργανώνει διαλέξεις, ημερίδες και συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια για την ενημέρωση και επιμόρφωση των στελεχών του.
 • Εκδίδει και διανέμει ηλεκτρονικά στα μέλη του το μηνιαίο περιοδικό «Επιχειρείν».

 

 • Βραβεύει άτομα και επιχειρηματίες για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και την ιδιαίτερη συμβολή τους στην ανάπτυξη του Νομού.

 

 • Ενισχύει οικονομικά επαγγελματικές οργανώσεις, συλλόγους, σωματεία για διακεκριμένες δραστηριότητες, που συμβάλλουν στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη του Νομού.

 

 • Κατοχυρώνει την επωνυμία της επιχείρησης, πιστοποιεί τη δραστηριότητά της και χορηγεί τις αναγκαίες βεβαιώσεις.

 

 • Διοργανώνει αποστολές επιχειρηματιών και συμμετέχει σε τοπικές, εθνικές και διεθνείς εκθέσεις.

 

 • Υποβάλλει μελέτες και υπομνήματα επί θεμάτων που απασχολούν το εμπόριο και τη μεταποίηση τα οποία συνοδεύει με σχετικές γνωμοδοτήσεις.

 

 • Διαθέτει μελέτες και προγράμματα προς τους ενδιαφερόμενους για τις προοπτικές διαφόρων κλάδων της ελληνικής αγοράς.

 

 • Παρέχει δωρεάν νομικές συμβουλές στα μέλη του.

 

 • Διατηρεί Κόμβο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, για δωρεάν online επιχειρηματική πληροφόρηση, μέσω του οποίου μπορεί να προβληθεί διαδικτυακά κάθε επιχείρηση του Νομού σε όλο τον κόσμο, αναπτύσσοντας τη δική της ιστοσελίδα μέσα στο PORTAL του Επιμελητηρίου.

 

 • Αναλαμβάνει με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου πρωτοβουλίες για επιχειρηματικές, πολιτιστικές, κοινωνικές και εθνικές εκδηλώσεις που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη. 

 

Διαθέτει τέσσερα τμήματα: Το Εξαγωγικό με 74 μέλη, το Μεταποίησης με 1.780 μέλη, το Υπηρεσιών με 1.773 μέλη και, το Εμπορικό με 2.242 μέλη.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ