ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  RSS 2.0 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ, ΦΑΝΕΡΗΣ, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Επισυνάπτονται τα αρχεία..... (05/12/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 34/23 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Πανών Ακράτειας Ενηλίκων για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι:            Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Δ.34/23 για την Προμήθεια Πανών Ακράτειας Ενηλίκων για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 253119)...... (05/12/2023)

περισσότερα »

ΑΣ 571 - ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Μαδρίτη, 1η Δεκεμβρίου 2023   Α.Π.:Φ. 2260 / ΑΣ 571   Σας αποστέλλουμε συνημμένα ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Ισπανίας, Νοεμβρίου 2023. ..... (01/12/2023)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί - Συμβάσεις ΕΔ

Καλημέρα. Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ΄αριθμ. 29.1/2023 προκηρύξη του διαγωνισμού και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας. Με εκτίμηση Σχης (ΕΜ) Καραγιάννης Παναγιώτης, ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ τηλεφ. 2310 025249..... (01/12/2023)

περισσότερα »

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού

Επισυνάπτεται το αρχείο.... (30/11/2023)

περισσότερα »

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ

Επισυνάπτεται το αρχείο..... (30/11/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 75/23 Δγσμού

Σας αποστέλλετε συνημμένα για δημοσίευση, η περίληψη του 75/23 Διαγωνισμού.   Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας για την ενημέρωση τους και την επιπλέον δημοσίευση.   Σας ευχαριστούμε θερμά.   Με εκτίμηση, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ) Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ) Τμήμα 7ο Address: Πέτρου Ράλλη 1, Τ.Κ. 17778, Ρουφ Phone:    (+30) 2103483161 Email:      str-asdys-dpm7@army.gr  ..... (29/11/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 76/23 Δγσμού

Σας αποστέλλετε συνημμένα για δημοσίευση, η περίληψη του 76/23 Διαγωνισμού.   Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας για την ενημέρωση τους και την επιπλέον δημοσίευση.   Σας ευχαριστούμε θερμά.   Με εκτίμηση, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ) Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ) Τμήμα 7ο Address: Πέτρου Ράλλη 1, Τ.Κ. 17778, Ρουφ Phone:    (+30) 2103483161 Email:      str-asdys-dpm7@army.gr  ..... (29/11/2023)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 21/2023 για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού {Αυτόματου Αιματολογικού Αναλυτή} καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων»

Καλησπέρα σας,       Παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη σας:       Γνωστοποίηση διενέργειας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ( 21/2023) , κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ  με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού {Αυτόματου Αιματολογικού Αναλυτή}  καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων»  για την κάλυψη αναγκών  του Γ.Ν. ΖΑ..... (29/11/2023)

περισσότερα »

Δαπάνες Προμηθειών – Υπηρεσιών –Έργων

Σας στέλνουμε το συνημμένο και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. Δεν απαιτείται αποστολή έκθεσης τοιχοκόλλησης. Τμήμα Προμηθειών ΔΟΥ Α/Β Λάρισας..... (29/11/2023)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί-Συμβάσεις

Επισυνάπτονται τα αρχεία..... (28/11/2023)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 96/2023 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Κ.Υ. ΤΗΣ 4ης Υ.ΠΕ

Παρακαλώ να ενημερώσετε τα μέλη σας για τη διενέργεια του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 96/2023 κάτω των ορίων με αντικείμενο τις ετήσιες υπηρεσίες καθαρισμού των εξωτερικών αύλειων χώρων των Ιατρείων Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.   Με εκτίμηση,    Συμεωνίδης Νίκος 4η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης    Τμήμα Προμηθειών  Τηλ: 2313327864  ..... (28/11/2023)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ/ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ - 111ΠΜ

Καλή σας μέρα, Σας επισυνάπτουμε τις σχετικές Προσκλήσεις 16/23 και 17/23 της 111 Πτέρυγας Μάχης Νέας Αγχιάλου  (Αναθέτουσα Αρχή) για την προμήθεια ειδών θέματος, προς ενημέρωση και ενδεχόμενη συμμετοχή των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων με δραστηριότητα παραγωγής/εμπορίας ειδών κρέατος/κρεατοσκευασμάτων. Οι εν λόγω Προσκλήσεις αφορούν προμήθεια διάρκειας έξι (6) μηνών, με σταθερές  τιμές. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενσφράγιστης προσφοράς είναι η 4η και η 6η ΝΟΕΜΒΡΗ 2023 αντίστοι..... (24/11/2023)

περισσότερα »

Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανοικτής Διαδικασίας» υπ’ αρίθμ. 115/2023

Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 115/2023 του 424 ΓΣΝΕ...... (24/11/2023)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 20/2023 για την προμήθεια « ΜΕΛΑΝΙΩΝ»

Παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη σας... (22/11/2023)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την περίληψη της διακήρυξης Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας και Γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας ΔΡΑΜΑΣ με εκτιμώμενη αξία 125.611,83€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) προκειμένου να την αναρτήσετε στον πίνακα ανακοινώσεών σας. Αποδεικτικό ανάρτησης να μας αποσταλεί.... (20/11/2023)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί - Συμβάσεις ΕΔ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ΄αριθμ. 31/2023 προκήρυξη του διαγωνισμού και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας. Με εκτίμηση Σχης (ΕΜ) Καραγιάννης Παναγιώτης, ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ τηλεφ. 2310 025249..... (17/11/2023)

περισσότερα »

Αποστολή ανακοίνωσης της διενέργειας διαγωνισμού προς Επιμελητήρια

Αποστέλλεται (βλ. επισυναπτόμενο) η ανακοίνωση της διενέργειας διαγωνισμού Δ.03/23/ΚΕΑ προς Επιμελητήρια. -- Με εκτίμηση, Εκ του Τμ. Οικονομικού ΚΕΑ Ασμχος(Ο) Χαράλαμπος Πάνος Eπόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών &Εσμίας (ΥΤΑ) Ελένη Κουφού Διαχειρίστρια Δαπανών Τηλ. 210 550 2240 & -44..... (17/11/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 71/23 Δγσμού

Σας αποστέλλετε συνημμένα για δημοσίευση, η περίληψη του 71/23 Διαγωνισμού.   Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας για την ενημέρωση τους και την επιπλέον δημοσίευση.   Σας ευχαριστούμε θερμά.   Με εκτίμηση, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ) Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ) Τμήμα 7ο Address: Πέτρου Ράλλη 1, Τ.Κ. 17778, Ρουφ Phone:    (+30) 2103483161 Email:      str-asdys-dpm7@army.gr  ..... (17/11/2023)

περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ-ΜΙΛΑΝΟ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023) Φ2260/363/14.11.2023

Παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένο αρχείο που αφορά σε εν θέματι έγγραφο του Γραφείο μας με ΑΠΦ. 2260/363 από 14.11.2023... (17/11/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 73/23 Δγσμού

Σας αποστέλλετε συνημμένα για δημοσίευση, η περίληψη του 73/23 Διαγωνισμού.   Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συνημμένη περίληψη στα μέλη σας για την ενημέρωση τους και την επιπλέον δημοσίευση.   Σας ευχαριστούμε θερμά.   Με εκτίμηση, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ) Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ) Τμήμα 7ο Address: Πέτρου Ράλλη 1, Τ.Κ. 17778, Ρουφ Phone:    (+30) 2103483161 Email:      str-asdys-dpm7@army.gr  ..... (17/11/2023)

περισσότερα »

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 74/23 Δγσμού

Σας αποστέλλετε συνημμένα για δημοσίευση, η περίληψη του 74/23 Διαγωνισμού.... (17/11/2023)

περισσότερα »

Διαγωνισμοί - Συμβάσεις ΕΔ

Καλημέρα. Σας αποστέλλουμε συνημμένα τις υπ΄αριθμ. 29/2023 και 30/2023 προκηρύξεις των διαγωνισμών και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας. Με εκτίμηση Σχης (ΕΜ) Καραγιάννης Παναγιώτης, ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ τηλεφ. 2310 025249..... (16/11/2023)

περισσότερα »

Δαπάνες Προμηθειών – Υπηρεσιών –Έργων - Δ.11/23 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση ενδιαφερόμενοι :        Δ.11/23 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Δεν απαιτείται αποστολή έκθεσης τοιχοκόλλησης. Με εκτίμηση/σεβασμό, Τμήμα Προμηθειών ΔΟΥ Α/Β Λάρισας Τηλ. 2410.515475-6..... (16/11/2023)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ 10 ΣΠ. 2. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: Μ.Υ ΜΕΡΕΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΒΟΗΘΟΣ 4ΟΥ ΕΓ, ΤΗΛ 2321095223..... (16/11/2023)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (19/2023), για την Προμήθεια «Νέου Ψηφιακού Φορητού – Τροχήλατου Ακτινολογικού Μηχανήματος» Για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Ζακύνθου (16/11/2023)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ- 111ΠΜ (13/11/2023)
Πρόσκληση για Υποβολή Προσφοράς (13/11/2023)
"Υπ' αριθ. 06/2023 Διακήρυξη Διενέργειας Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές, για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα) μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία, ήτοι μετασχηματιστές παντοειδής, συσσωρευτές μολύβδου – οξέως, καταλυτικούς μετατροπείς οχημάτων τα οποία έχουν κριθεί ως Π.Ο.Ε. ή Ο.Τ.Κ.Ζ., πίνακες ηλεκτρολογικού υλικού, προβολείς στεγανοί με περίβλημα αλουμινίου (13/11/2023)
Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 68/23 Δγσμού (13/11/2023)
Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ: 68/23 Δγσμού (13/11/2023)
Δημοσίευση Διαγωνισμού Δ.03/23 της 116 ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΜΑΧΗΣ (13/11/2023)
Ανάρτηση διακήρυξης ΠΕ Δράμας. (13/11/2023)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δ.Α.ΔΡΑΜΑΣ (10/11/2023)
Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης με αρ. πρωτ. 92278/20-10-2023 (09/11/2023)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ