ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ voucher επιστημόνων και ζημία μικρών επιχειρήσεων του κλάδου
30/04/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

 

Δράμα 30 Απριλίου 2020

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Επιμελητήριο Δράμας ζητά την παρέμβαση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος για το πρόγραμμα «voucher επιστημόνων» για την αποκατάσταση της  ζημίας που έχουν υποστεί εκατοντάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του κλάδου εκπαίδευσης –κατάρτισης.

 

 

Το Επιμελητήριο Δράμας απέστειλε επιστολή στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και στα Επιμελητήρια της χώρας, ζητώντας την υποστήριξη του αιτήματος των επιχειρήσεων του κλάδου εκπαίδευσης –κατάρτισης και την παρέμβαση για αποκατάσταση της ζημίας που έχουν υποστεί, εξαιτίας της απόφασης του Υπουργείου Εργασίας να καταργήσει το πρόγραμμα του «voucher επιστημόνων». 

 

Η επιστολή του Επιμελητηρίου Δράμας

 

Δράμα 29/4/2020

 

Αρ. Πρωτ. 560

 

Προς  Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος   

 

Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο

 

Μέλη Διοικητικής Επιτροπής

 

Κοινοποίηση : Επιμελητήρια Χώρας

 

 

 

Κύριε Πρόεδρε 

 

αγαπητοί συνάδελφοι

 

Σας επισυνάπτω έγγραφο εκπροσώπων των επιχειρήσεων του κλάδου εκπαίδευσης –κατάρτισης, σχετικό με το πρόβλημα του προγράμματος  «voucher επιστημόνων» και την ζημία που έχουν υποστεί αυτές τόσο οικονομικά όσο και ηθικά.

 

 Όπως αναφέρουν στο έγγραφο οι υπογράφοντες εκπρόσωποι του κλάδου

 

«Στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος ωστόσο, οι Πάροχοι Κατάρτισης:

 

Πραγματοποίησαν τις προβλεπόμενες δράσεις Δημοσιότητας

 

· Ενημέρωσαν εξατομικευμένα όλους τους ενδιαφερομένους για τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους

 

· Παρείχαν εξατομικευμένη υποστήριξη για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την παραλαβή, τον έλεγχο πληρότητας και την συμπλήρωσή τους

 

· Συνέταξαν και καταχώρησαν στο Π.Σ. του Υπουργείου Εργασίας τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

 

· Παρέλαβαν και ενεργοποίησαν την επιταγή κατάρτισης, πραγματοποιώντας τη σύζευξη των ωφελούμενων με τις πλατφόρμες και παραδίδοντας σε αυτούς τους κωδικούς εισόδου χρηστών σε αυτές

 

· Υποστήριξαν τους ωφελούμενους για τη σύνδεση τους με τις πλατφόρμες

 

· Διαμεσολάβησαν στην αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων που αναδείχθηκαν στη διάρκεια της χρήσης των εφαρμογών Τηλεκατάρτισης κ.ά.

 

· Στο πλαίσιο των οριζόμενων δραστηριοτήτων τους για το Πρόγραμμα, οι Πάροχοι Κατάρτισης που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους με Κρατική Εντολή λόγω του Κορωνοϊού στις 10/3/2020, επέστρεψαν για να εργασθούν, ανακαλώντας μέρος ή το σύνολο του Προσωπικού τους που βρίσκονταν σε αναστολή συμβάσεων για περίπου 15 ημέρες ή αναγκάστηκαν και να προσλάβουν ή να συμβληθούν με πρόσθετο προσωπικό, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απορρέουσες από το Πρόγραμμα διοικητικές και Οργανωτικές ευθύνες.

 

Με αποκλειστικά δικές τους ενέργειες και με ιδιαίτερο οικονομικό κόστος ενέταξαν στο Voucher Επιστημόνων 165.000 περίπου Επιστήμονες. Από αυτούς, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, οι 95.000 εντάχθηκαν μέσω της Διαδικασίας Β (προσωποποιημένη εξουσιοδότηση Παρόχων από υποψήφιους Καταρτιζόμενους να ενεργήσουν εξολοκλήρου για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα) και οι 65.000 με τη Διαδικασία Α (σύζευξη και εξατομικευμένη υποστήριξη, αμέσως μετά την έκδοση ΚΑΥΑΣ).

 

Οι πολυσύνθετες εργασίες που υλοποίησαν σύμφωνα με τις τεχνικές προσεγγίσεις ημών των φορέων εκπροσώπησης των επιχειρήσεων-μελών τους, καθώς και με βάση τα πραγματικά δεδομένα και απαιτήσεις αυτού του Voucher, αποτελούν το 70% της υλοποίησης του έργου που αφορούσε στους Παρόχους Κατάρτισης και στο οποίο, δεν συμπεριλαμβάνονται οι Πλατφόρμες τηλεκατάρτισης και η Πιστοποίηση.»

 

Επισημαίνουμε ότι το 90% των επιχειρήσεων του κλάδου είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες κλήθηκαν να συμμετέχουν σε πρόγραμμα του Υπουργείου και αφού προχώρησαν σε όλη την διαδικασία όπως προβλεπόταν αναλαμβάνοντας έξοδα και ευθύνες, βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς αντικείμενο με την απόφαση του Υπουργείου.   

 

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις δίκαιες αιτιάσεις των εκπροσώπων του κλάδου, όσο και τα πραγματικά δεδομένα που προκάλεσαν αυτήν την μεγάλη ζημία στις επιχειρήσεις υπονομεύοντας ακόμη και την ίδια την βιωσιμότητα αυτών, παρακαλώ όπως γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος προς το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να υπάρξει μέριμνα και αποκατάσταση της βλάβης σύμφωνα με το αίτημα των εκπροσώπων του κλάδου.

 

                                                                                                                  

 

Στέφανος Γεωργιάδης

 

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ