ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Επισυναπτόμενα Αρχεία (κάντε κλικ στους μπλε συνδέσμους)
ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΡΦ ΥΛΗ 2024

Ανάρτηση διακήρυξης ΠΕ Δράμας.
13/11/2023
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την περίληψη της διακήρυξης Προμήθειας γραφικής ύλης και
φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών της ΠΕ Δράμας, από την υπογραφή της
σύμβασης έως 31/12/2024, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης
προσφοράς βάσει τιμής, δηλαδή την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 39.999,30 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, προκειμένου να την αναρτήσετε στον πίνακα ανακοινώσεών σας.
Αποδεικτικό ανάρτησης να μας αποσταλεί.

Μ.Ε.Π.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ