ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Επισυναπτόμενα Αρχεία (κάντε κλικ στους μπλε συνδέσμους)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19-2023 Ηλ.Δ.Α.Δ.(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Νέου Ψηφιακού Φορητού-Τροχήλατου Ακτινολ. Μηχ)

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (19/2023), για την Προμήθεια «Νέου Ψηφιακού Φορητού – Τροχήλατου Ακτινολογικού Μηχανήματος» Για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Ζακύνθου
16/11/2023
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Γνωστοποίηση διενέργειας   Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (19/2023), για την προμήθεια «Νέου Ψηφιακού Φορητού – Τροχήλατου Ακτινολογικού Μηχανήματος»  (CPV 33111000-1, «ακτινολογικά μηχανήματα»),  (ΚΑΕ 9749) για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ». Προϋπολογισθείσα δαπάνη  : 60.000,00 € (συμπερ.  ΦΠΑ).  Με κριτήριο κατακύρωσης , η   πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)  .

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  ΑΔΑ: 96Α44690ΒΞ-ΤΩΔ  ΚΗΜΔΗΣ  ΑΔΑΜ: 23PROC013761425 και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 262122 .

 

 

 

 

 

..................................................................................................................................................................

 

 

 

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 

 

 

Με εκτίμηση,

 

Γ.Ν.Ζακύνθου "Αγιος Διονύσιος"

 

Τμήμα Οικονομικoύ (Γραφείο Προμηθειών)

 

Πληροφορίες: Θεόδωρος Μπάλος

Τηλ.:  2695360606

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ