ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Δημόσιου Ανοικτού Πρόχειρου (συνοπτικού) Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού (Hardware)
26/11/2015
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πρόχειρο (συνοπτικό) διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τον Ν. 3463/06, τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 11389/93 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 185/23-3-93 ΕΚΠΟΤΑ), το Π.Δ. 60/2007, τις διατάξεις των άρθρων 157, 139 και 201 του Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ 160/Α/2014) και την αριθ. 380/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την «Προμήθεια Εξοπλισμού (Hardware)», ο οποίος περιγράφεται αναλυτικά στη μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Τμήματος ΤΠΕ Δήμου Δράμας.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
Περίληψη διακήρυξης

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ