ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Δημοσιεύσεις Διαγωνισμών (Διακήρυξη 19/19/ΓΕΝ)
27/09/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


Διακήρυξη υπ’ αριθμό : ΑΔ Φ. 602.2/42/288873/Σ.2677/17 Σεπ 19/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ

Ανακοινώνουμε ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί : Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για την προμήθεια ενός (1) ασθενοφόρου έναντι συνολικής εκτιμώμενης αξίας 129.032,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00πμ. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 23 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και μέχρι ώρας 11.00.


Ανάρτηση της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 20 Σεπτεμβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες και το κείμενο της διακήρυξης, παρέχονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών (Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με αριθμό καταχώρησης / αναζήτησης του αναρτηθέντος διαγωνισμού 79701, μέσω του οποίου θα γίνει ο διαγωνισμός.


Πλοίαρχος (Ο) Αθανάσιος Νοταράς ΠΝ
Διευθυντής ΓΕΝ/Ε2

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
19PROC005587909 Διακήρυξη

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στη Δράμα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.directmarket.gr

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Δράμας

περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ